Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker innen materialvitenskap / TEM

Søknadsfrist 30.11.2018

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi (SMN) er en tverrdisiplinær storsatsning og faglig spydspiss for material- og energiforskning ved Universitetet i Oslo. SMN har fokus på grunnleggende forskning innen fornybar energi og klimavennlig bruk av fossile energikilder. Senteret består av forskningsgrupper fra Fysisk institutt (Fi) og Kjemisk institutt (Ki), har ca. 100 ansatte fra hele verden, og forvalter til en hver tid mer enn 60 prosjekter finansiert av EU, NFR og andre.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Stilling som forsker innen materialvitenskap/TEM ledig ved Fysisk institutt / Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi.

Stillingen er midlertidig med varighet i 9 mnd fra ca 1. april 2019, med følgende

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Daglig drift av FIB (JIB 4500) og gjennomføring av eksperimenter på oppdrag fra brukerprosjekter
 • Gjennomføring av TEM-eksperimenter på JEM 2100F og FEI Titan 60-300 på oppdrag fra brukerprosjekter
 • Utvikling av prosjekt- og masteroppgaver med hovedvekt på scripting av TEM-eksperimenter.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på PhD-nivå innen fysikk, kjemi, eller materialvitenskap. Søkere som har levert sin PhD-avhandling til bedømming på søknadstidspunktet vil bli vurdert.
 • Erfaring med TEM-eksperimenter (struktur, avbildning, spektroskopi) innen materialvitenskap/nanoteknologi.
 • Erfaring med bruk av FIB innen materialvitenskap/nanoteknologi.
 • Erfaring med programmering for data-analyse og eksperimentelle opptak av data på TEM.
 • Erfaring med instrumentene nevnt over eller tilsvarende
 • Tidligere erfaring med programmering i Python og Gatan GMS vil telle positivt.

Personlige egenskaper

Mye av arbeidet vil kreve oppsøkende virksomhet overfor brukermiljøer for TEM og FIB, og det må forventes at nye oppdrag kan komme på kort varsel. Det må også påregnes noe praktisk hjelp og støtte infrastrukturens brukere og øvrige tekniske personell. Vi ser derfor etter deg som evner å arbeide strukturert og effektivt, og som er fleksibel, serviceinnstilt og initiativrik.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 515 200 til kr 576 100 avhengig av kompetanse, i stilling som forsker (stillingskode 1109)
 • Gode velferdsordninger i tillegg til et familie vennlig Oslo med mange muligheter for kultur og utendørs aktiviteter
 • Gode pensjonsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • Fullstendig publikasjonsliste og faglige/vitenskapelige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med Førsteamanuensis Øystein Prytz, telefon: +47 22840684, e-post: [email protected]

For spørsmål vedørende rekrutteringssystemet vennligst ta kontakt med personalkonsulent Ørjan Pretorius: e-post: [email protected]

Søk på stillingen