Stilling:

Forsker / designer (Forskningsgruppen Helseinnovasjon)

Søknadsfrist: 22.11.2018

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Digital driver forskning og innovasjon innen digitale teknologier og teknologiorienterte samfunnsfag. Vår flerfaglige kunnskapsbase benyttes på tvers av alle bransjer, og hjelper våre kunder med å utnytte og møte mulighetene som skapes av digitalisering og digital transformasjon.

Sammen med oss vil du bidra til etablering av ny kunnskap, nye metoder og nye løsninger for bedre brukskvalitet, tjenesteorganisering og ressursutnyttelse.

Forskningsgruppen Helseinnovasjon består av 12 forskere, og er en del av avdeling Helse med ca 60 ansatte. Forskningsgruppen arbeider med forskning og brukersentrert design knyttet til ekstreme arbeidsmiljø og helse.

Gjennom våre forsknings- og innovasjonsprosjekter skaper vi løsninger for dagens- og fremtidens helsetjenester i tett samarbeid med brukere, offentlig sektor og næringsliv. Våre kunder er norske helsemyndigheter, kommuner, sykehus, private leverandører og industri. Vår forskningsgruppe innehar tverrfaglig kompetanse innen design, helsevitenskap, sykepleie, fysiologi og innovasjon.

For oss er det viktig at du:

 • Har utdanning på masternivå innen design eller tilsvarende fagområde
 • Har interesse og engasjement for designfaget (tjenestedesign, interaksjonsdesign, produkt/industrielldesign, strategisk design eller tilsvarende)
 • Har erfaring med brukerinvolvering og gjennomføring av brukersentrerte design prosesser
 • Gjerne har erfaring med gjennomføring av tjenestedesignprosjekt i komplekse systemer og/eller fra helsesektoren
 • Har erfaring med visualisering og behersker bruk av verktøy som InDesign
 • Har erfaring med prototyping og behersker bruk av prototypingsverktøy som for eksempel Solid Works
 • Gjerne har erfaring fra forskning, konsulentvirksomhet, offentlig sektor
 • eller næringsliv
 • Ønsker å utvikle deg selv gjennom utfordrende arbeidsoppgaver
 • Kan jobbe tverrfaglig med utvikling av nye og innovative løsninger i tett kontakt med Helsemyndigheter, kommune- og spesialisthelsetjenesten, leverandører og industriaktører
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Arbeidsoppgaver i stillingen:

 • Tjenestedesign, interaksjonsdesign og produktdesign innen helse
 • Behovskartlegging, konseptutvikling, prototyping, utvikling, testing og evaluering av løsninger
 • Prosjektutvikling og søknadsskriving
 • Kundekontakt
 • Formidlingsaktiviteter, vitenskapelig og populærvitenskapelig publisering tilknyttet prosjekter og resultater

Hos oss får du:

 • Jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning
 • Spennende og tverrfaglige prosjekter i inn- og utland med støtte fra SINTEFs samlede kompetansenettverk
 • Inngå i et nettverk av forskere i SINTEF og hos våre samarbeidspartnere
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling i et meget anerkjent høykompetansemiljø
 • Dynamisk og fleksibel arbeidsdag
 • Et sosialt og kreativt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn
 • Lokaler sentralt i Trondheim med muligheter for parkering og med god bussforbindelse
 • SINTEF har bedriftsbarnehager, bedriftshytter ved sjøen og på fjellet, og bedriftsidrettslag sammen med NTNU

Kontorsted er i Trondheim. Du må regne med noe reisevirksomhet til kunder i Norge og internasjonalt. Arbeidsspråk er norsk (skandinavisk), og du må i tillegg beherske engelsk skriftlig og muntlig.

Web: www.sintef.no

Kontakt: Anita Das (Forskningsleder)

Telefon: 97599434

E-post: [email protected]

Søk på stillingen