Stilling:

Systemutvikler / Forsker - Marine konstruksjoner og operasjoner

Søknadsfrist: 07.12.2018

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Har du lyst til å delta i utviklingen av framtidens simuleringsverktøy for havbaserte næringer?

SINTEF Ocean har stor forskningsaktivitet innen marine konstruksjoner og operasjoner og ser muligheter for ytterlig vekst. Forskningsaktiviteten retter seg mot flere næringer; olje og gass, maritim, offshore vindkraft, havbruk og nye havindustrier. Avdelingen deltar i flere store forskningssentre, slik som SFI MOVE og SFI Exposed, samt AMOS (Senter for fremragende forskning), men gjennomfører også prosjekter i nært samarbeid med industriaktører. Forskningen vår er sentrert rundt analyser og utredninger, utvikling av simuleringsverktøy, samt laboratorieforsøk.

For å ytterlig styrke vår utvikling av simuleringsverktøy ønsker vi å ansette en eller flere medarbeidere med høy kompetanse innen marin kybernetikk eller tilgrensende fag, med sterk interesse for utvikling av vitenskapelig programvare. SINTEF Ocean har en bred portefølje av programvare med både eksterne og interne brukere. Spesielt relevant for denne stillingen er SIMA, en egenutviklet arbeidsbenk og utviklingsplattform, som danner grunnlag for våre programvareprodukter for marine konstruksjoner, marine operasjoner og fartøy.

Arbeidsoppgavene vil være innenfor områdene:

§ Videreutvikling av arbeidsbenken/utviklingsplattformen SIMA

§ Videreutvikling av programvare for marin hydrodynamikk og marine konstruksjoner

§ Drift og support av egenutviklede kommersiell programvareprodukter

§ Utvikling av metoder og verktøy for simulering, design og analyse

Vi søker etter personer som:

§ Har master, sivilingeniør eller doktorgrad innen marin kybernetikk eller tilsvarende

§ Er interessert i utvikling av simuleringsverktøy for marine anvendelser (f.eks. havvind, marine operasjoner, forankring, flytebruer, skip, …)

§ Jobber godt i team og har god gjennomføringsevne

§ Har interesse og forståelse for programvareutvikling og systemarkitektur

§ Er nysgjerrig, initiativrik og inspireres av å finne nye løsninger og svar

§ Blir motivert av muligheten for å utvikle teknologi for et bedre samfunn

Vi tilbyr:

§ Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et internasjonalt ledende FoU-miljø innen marin teknologi

§ En trivelig arbeidsplass med dyktige kollegaer fra mer enn tjue forskjellige nasjonaliteter

§ Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

§ Kurs og kompetanseutvikling gjennom SINTEF-skolen

§ Store muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt

§ Mulighet til å forme egen arbeidshverdag

Arbeidsted vil være ved Marinteknisk senter på Tyholt i Trondheim. Vi ber om kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter innen 30. november 2018.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt:

Forskningsleder for marine konstruksjoner og operasjoner

Vegard Aksnes

Telefon: 91874693

[email protected]

Forskningssjef avdeling for energi og transport

Arne Fredheim

Telefon: 93459721

[email protected]

Web: www.sintef.no

Søk på stillingen