LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskere innen utvikling av fremtidens kraftsystem

Søknadsfrist: 28.11.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

SINTEF Energi søker forskere innen utvikling av fremtidens kraftsystem

Vil du bidra til å utvikle fremtidens innovative energiløsninger i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn, og dette har vært fundamentet for all vår virksomhet. FNs bærekraftsmål er førende for arbeidet i SINTEF. Nå er vi på jakt etter flere forskere som ønsker å være med og forme fremtidens innovative energiløsninger.

I SINTEF Energi utvikler vi fremtidens bærekraftige energiløsninger. Vi utfører forskning i tett samarbeid med industri for å bidra til samfunnsøkonomisk utvikling av et robust og miljøvennlig kraftsystem. Fremtidens kraftsystem må håndtere større variasjon i effekt- og energiflyt og nye smarte komponenter og teknologier, samtidig som samfunnets krav til en sikker strømforsyning øker. I dette ligger utfordringer knyttet til å utnytte levetiden for eksisterende infrastruktur og videreutvikle systemet på en best mulig måte. Vi har et tett samarbeid med NTNU, og jobber med spennende prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Vårt fagmiljø er aktive i et stort forskningssenter for miljøvennlig energi (CINELDI) der vi blant annet jobber med fremtidens intelligente distribusjonsnett.

Vi søker forskere som har interesse for teknisk-økonomisk analyse av investeringer og fornyelse i fremtidens kraftsystem (for distribusjons- og transmisjonsnett, vannkraft- og vindkraftproduksjon), som kan utvikle metoder og modeller for effektiv videreutvikling og drift av det cyber-fysiske elektriske energisystemet.

Vi ser etter kandidater med relevant bakgrunn på mastergrads- eller doktorgradsnivå. Kunnskap om kraftsystemet er ønskelig, i tillegg til ferdigheter innen ett eller flere av følgende områder:

 • Teknisk-økonomisk analyse og optimering
 • Pålitelighets- og risikoanalyser
 • Lastflyt- og dynamiske analyser
 • Programmering av modeller og algoritmer (Matlab, Python etc.).

Våre forskere har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling, samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

SINTEF tilbyr:

 • Et verdensledende forskningsmiljø, med stor samfunnsmessig betydning
 • God ledelse og systematisk utvikling av ledertalenter
 • Et dokumentert godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver senest i 2020
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor flertallet av forskerne har doktorgrad
 • Konkurransedyktig og avtalefestet lønn
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger

Søk på stillingen

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS