Ledig stilling ved SINTEF

Forskere innen katalyse og reaksjonskinetikk

Søknadsfrist: 05.05.2019

Vil du være med å bidra innen løsninger for framtidens prosessindustri?

SINTEF Industri er SINTEFs største institutt med ca 480 ansatte i Trondheim, Oslo, Bergen og Porsgrunn. En av våre forskningsgrupper, Kinetikk og katalyse, som er en del av avdelingen Prosessteknologi, ser nå etter en forsker som kan styrke faggruppen innen området katalyse og reaksjonskinetikk.

Ønsket kompetanse og erfaring for stillingen:

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialvitenskap, bioteknologi, anvendt kjemi og petroleumsteknologi. Vi arbeider tett mot den internasjonale industrien innen olje og gass, miljøvennlig energi og prosessindustri.

§ Utdannelse som PhD innen katalyse er en fordel, men annen tilsvarende kompetanse kan være relevant.

§ Kompetanse innen kjemiteknikk og prosessforståelse

§ Kompetanse på eksperimentelt arbeid og gjerne også kinetikkmodellering

§ Erfaring med å utvikle nye prosjektideer og søknadsskriving

§ Evne å til å jobbe med løsninger som dekker kundens behov gjennom prosjektarbeid og -ledelse

§ Evne og vilje til å jobbe i team og gjennomføre og ferdigstille krevende prosjekter innen stramme tidsfrister

Vi ønsker kandidater med industriell bransjeforståelse og som ønsker å jobbe med innovasjonsdrevet forskning og med evne til å overføre kunnskap og kompetanse til nye bransjer og forskningsfelt. Vi trenger folk som er proaktive, har gode gjennomføringsevner og høyt ambisjonsnivå. Vi ønsker personer som liker å jobbe sammen med andre med tverrfaglige problemstillinger og er opptatt av anvendelse av katalyse til verdiskapning og løse framtidige utfordringer.

Vi tilbyr:

§ Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i et internasjonalt fagmiljø som er i vekst og utvikling

§ Store muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt

§ Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Hvem er vi?

Forskningsgruppen Kinetikk og katalyse er en del av avdelingen Prosessteknologi og utfører i hovedsak oppdragsforskning for norsk og utenlandsk industri, men også mer akademiske studier i med støtte fra Forskningsrådet og EU. Våre forskningsoppgaver har tradisjonelt vært fokusert på energieffektive prosesser for konvertering av olje og naturgass til verdifulle produkter, men vi har et økt fokus og har en stadig større oppdragsmengde på bærekraftige og miljøvennlige prosesser som konvertering av biomasse og reduksjon av miljøutslipp. Våre aktiviteter er basert på kjernekompetanse inne katalyse og kjemiteknikk. Dette innebærer blant annet framstilling, karakterisering og testing av katalysatorer, kinetikk- og katalytisk reaktormodellering. Gruppen består i dag av 8 personer, men vi samarbeider tett med NTNU gjennom Geminisenteret KinCat slik at det totale fagmiljøet er langt større (ca. 50 personer). Vi jobber i veldig stor grad eksperimentelt i våre laboratorier, som befinner seg strategisk plassert på NTNUs campus Gløshaugen i Trondheim.

Synes du dette virker spennende og vil høre mer? Ta gjerne kontakt.

Vi ønsker så snart som mulig å høre fra aktuelle kandidater.

Kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter sendes innen 05.05.2019.

In English:

Research scientist catalysis and reaction kinetics

The Research Institute SINTEF Industry, by its department for Process Technology, has an opportunity for a research scientist in the Kinetics and Catalysis research group located in Trondheim, Norway. The candidate will be responsible for providing advanced problem-solving capabilities to a variety of chemical engineering, chemistry and material science problems in process technologies. The candidate will be expected to work as part of a cross-functional team in partnership with R&D personnel in a variety of applications areas.

Desired qualifications:

§ A Ph.D. or equivalent research competence in catalysis

§ Competence in chemical engineering and experience in process design

§ Competence in experimental work and if possible, modelling

§ Experience in the preparation of project applications and project management

§ The ability to communicate and produce high-quality written reports in English

§ The candidate must be client- and business-oriented, with the drive and capacity to deliver results and meet client expectations

We offer:

§ A motivational, international working environment

§ Excellent opportunities for professional and personal development in an organization that values responsibility and initiative

§ Excellent opportunities to influence your own work and your own project portfolio

§ Participation in innovative domestic and international projects that promote professional development in close collaboration with industrial partners

§ Colleagues who want to make a difference

§ Flexible working hours, a competitive salary, a company pre-school facility, excellent pension and insurance arrangements, and good employee welfare benefits

Who we are:

The research group Kinetic and catalysis is a part of the Process Technology department, and focus on a range of processes, including energy efficient processes for oil, natural gas conversion; sustainable processes including biomass conversion: and environmental processes. Our activities are based on a set of core competencies within catalysis (Synthesis, Characterization/Modeling, and Experimental testing). The group currently consists of 8 people, but a close collaboration with NTNU through the Geminisenteret KinCat makes the total academic environment within catalysis far larger (about 50 people). The group is also located strategically located at NTNU's campus Gløshaugen in Trondheim, were you can find our laboratories and offices.

Application with CV and copy of diplomas, grades, and certificates is to be submitted online.

Apply for position

Contact:

Website: www.sintef.no