LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskere – Avdeling Termisk energi

Søknadsfrist: 31.01.2023

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn


Les mer om SINTEF her.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

SINTEF Energi søker forskere – Vil du være med å forme framtidens energiløsninger?

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt. I over 70 år har vi bidratt til innovasjoner og løsninger for samfunnet og våre kunder. SINTEFs visjon er teknologi for et bedre samfunn og FNs bærekraftmål er førende for vår virksomhet.Avdeling Termisk energi ved SINTEF Energi utvikler og gjennomfører prosjekter med utgangspunkt i utnyttelse, transport og lagring av termisk energi – fra industriell overskuddsvarme til biomasse og gass. Dette gjør vi i samarbeid med ledende norske og internasjonale industriaktører med fokus på å realisere løsninger som bidrar til mer effektiv energibruk og reduserte klimagassutslipp.

Vi søker folk med nysgjerrighet, spisskompetanse og ambisjoner innen våre fagområder – og som ønsker å bidra i den grønne omstillingen.

Vi har en ledende rolle i flere internasjonale prosjekter og vi bidrar i utviklingen av teknologi og løsninger for framtidens bærekraftige industri. Noen sentrale fagområder er effektiv energibruk, integrerte energisystemer, energilagring, bioenergi, bruk og utnyttelse av hydrogen og prosesser for avkarbonisering av industrien. Vi leder blant annet HighEFF, som er verdens største forskningssenter innen energieffektivisering i industrielle prosesser (Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME)) og vi deltar i tilsvarende senter på Bioenergi (Bio4Fuels) og CO2 fangst, transport og lagring (NCCS). Avdelingen er involvert i flere internasjonale EU prosjekter i samarbeid med internasjonale universitet og forskningsinstitutt i tillegg til internasjonal industri.

Sentralt i vår strategi er samspillet mellom laboratorieforsøk og matematiske modeller innen termiske prosesser. Det betyr at vi utvikler og bygger avansert utstyr i laboratoriet. Dette benyttes til å fremskaffe data av høy kvalitet. Eksperimentelle data er nødvendig for å utvikle og forstå matematiske modeller, samt for validering av prosesser og komponenter.

I SINTEF har du mulighet til å utvikle dine ferdigheter og realisere dine ambisjoner på mange områder, både i retning av faglig ekspertise, prosjektledelse og linjeledelse. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. En stilling hos oss innebærer prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia, i tillegg til faglig utvikling. Erfaring fra prosjektarbeid og -utvikling i næringslivet kan påvirke den stillingen du eventuelt trer inn i.

Vi er samlokalisert med NTNU, og har tett samarbeid med NTNU i mange av prosjektene våre og i laboratoriene.

Vi søker nysgjerrige personer med relevant bakgrunn på mastergrads- eller ph.d.-nivå, og som har evner og lyst til å jobbe innen våre fagområder. Industrierfaring vil være en styrke.

Vi tilbyr:

• Gode utviklingsmuligheter

• Godt arbeidsmiljø

• Lønn etter avtale

• Gunstige pensjons- og forsikringsordninger

• Fleksibel arbeidstid

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS