LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker - utvikling av fremtidens skip

Søknadsfrist: 28.01.2022

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean er et av seks institutt som utgjør SINTEF. Vi jobber med forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Vårt hovedkontor er i Trondheim, og vi har avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Har du lyst til å delta i utviklingen av framtidens skip?

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. I over 70 år har vi bidratt til vekst, innovasjoner og løsninger for våre kunder og samfunnet. Sammen med våre kunder jobber vi hver dag med å skape samfunnsnytte og konkurransekraft. FNs bærekraftsmål er førende for arbeidet i SINTEF. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn.

Nøkkelen til mange av vår tids utfordringer finnes i havet. SINTEF Ocean utvikler fremtidens havindustrier innenfor områdene mat, energi, miljø og transport. Vi har nå ledig stilling som forsker innen marin hydrodynamikk.

SINTEF Ocean har stor forskningsaktivitet innen marin hydrodynamikk. Forskningsaktiviteten retter seg mot flere næringer, både nasjonalt og internasjonalt; offshore vind, olje og gass, maritim, havbruk og ulike kystkonstruksjoner. Avdelingen deltar i flere store forskningssentre, men gjennomfører også prosjekter i nært samarbeid med industriaktører. Forskningen vår er sentrert rundt analyser og utredninger, laboratorieforsøk, samt utvikling av programvare for analyse og simuleringer. En av våre styrker er at vi kan kombinere bruken av laboratorieforsøk og numeriske analyser for å gi best mulig innhold til våre kunder. SINTEF Ocean driver ett av verdens ledende laboratoriemiljø for avansert testing av skip og havkonstruksjoner. Vi jobber sammen med NTNU med å realisere Ocean Space Centre som vårt fremtidige forskningssenter.

Arbeidsoppgavene vil være innenfor ett eller flere av områdene:

 • Laboratorietesting. SINTEF Ocean har utført ulike modelltester i våre laboratorier helt siden 1939. Vi har høy aktivitet og utfører avanserte modelltester med ulike skipskonsepter for maritim transport, offshore vind, havbruk og olje og gass
 • Videreutvikling av våre eksperimentelle tjenester. SINTEF Ocean er i dag verdensledende på såkalt hybrid testing der vi kombinerer modelltester og numeriske simuleringsverktøy simultant. Videre jobber vi kontinuerlig med å automatisere deler av våre laboratorietjenester og deltar i utviklingen av fremtidens hydrodynamiske laboratorier i Ocean Space Centre.
 • Prosjektledelse og prosjektutvikling
 • Utførelse av analyser, utredninger og konseptstudier
 • Utvikling av metoder og numeriske verktøy for simulering, design og analyse. SINTEF Ocean utvikler programvare både som leveranse fra forskningsprosjekter, til intern bruk samt programvare vi markedsfører og selger slik som vår egenutviklede arbeidsbenk ShipX for analyseverktøy knyttet til maritime anvendelser
 • Være med på å utforme og etablere både laboratorieprosjekter, beregningsprosjekter eller utviklingsprosjekter i nært samarbeid med industriaktørene

SINTEF søker deg som har:

 • Har master-, sivilingeniør- eller doktorgrad innenfor fag relevante for skip og havkonstruksjoner, slik som hydrodynamikk, konstruksjonsteknikk, kybernetikk eller lignende
 • Har sterk interesse for eksperimentell skipshydrodynamikk og er interessert i utvikling av laboratorietjenester for maritime anvendelser eller er interessert i utvikling av analyse og simuleringsverktøy for skip
 • Jobber godt i team og har god gjennomføringsevne
 • Er nysgjerrig, initiativrik og inspireres av å finne nye løsninger og svar
 • Er målrettet og problemløsende
 • Har gode formidlingsevner på norsk og engelsk
 • Blir motivert av muligheten for å utvikle teknologi for et bedre samfunn

SINTEF tilbyr:

 • Et verdensledende forskningsmiljø, med stor samfunnsmessig betydning
 • Et dynamisk arbeidsmiljø som verdsetter mangfold og initiativ
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor flertallet av forskerne har doktorgrad
 • Konkurransedyktig lønn med gode velferdsordninger
 • En moderne pensjonsordning, og meget gode forsikringsordninger

Vi ber om kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS