Ledig stilling ved SINTEF

Forsker innen energisystemanalyse og modellering

Søknadsfrist: 31.08.2019

Vil du bidra til å utvikle fremtidens energiløsninger i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?

Avdeling Energisystemer forsker på kraft-, energisystemanalyse og data science. Vi utvikler og anvender modeller innen energisystemer og markeds- og vannkraftoptimering, nasjonalt og internasjonalt. Vi søker kandidater som styrker oss innen utvikling, analyse og anvendelse av komplekse energisystemmodeller. Dette gjøres i økende grad gjennom anvendelse av stordatametoder og maskinlæring.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

Avdeling Energisystemer arbeider både innen kraftsystem og energisystemer med flere energibærere. Vi søker forskere på mastergrads- eller doktorgradsnivå med relevant bakgrunn innen elkraft, energi og miljø, industriell økonomi, data science, kybernetikk, matematikk eller fysikk.

Det er en fordel med noen års fartstid etter studiet, men dette er ingen forutsetning for ansettelse. Sterke analytiske evner kombinert med god forståelse for komplekse systemer og erfaring innen anvendelse av maskinlæringsalgoritmer vil være en stor fordel. Erfaring, interesse og vilje til å bidra til å utvikle faglagets strategi og prosjektportefølje er også sterkt ønsket.

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering, omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

Det er forventet at faglagets medlemmer til en stor grad klarer å være selvdrevet samtidig som man arbeider for å realisere SINTEF sin visjon om teknologi for et bedre samfunn som et lag.

Vi er samlokalisert med NTNU, og har tett samarbeid i mange av våre prosjekter.

Vi tilbyr:

§ Gode utviklingsmuligheter

§ Godt arbeidsmiljø

§ Lønn etter avtale

§ Gunstige pensjons- og forsikringsordninger

§ Fleksibel arbeidstid

Kandidater vurderes fortløpende og vi oppfordrer til å søke tidlig.

SINTEF Energi ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.

Søk på stillingen

Kontaktperson:

Hjemmeside: www.sintef.no