LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker innen digitalisering i energisektoren - SINTEF Energi

Søknadsfrist: 02.01.2022

Vil du bidra til å utvikle fremtidens energiløsninger i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?

SINTEF har ansatte med unik kunnskap og faglig bredde. Sammen utvikler vi teknologi for et bedre samfunn og skaper samfunnsnytte og konkurransekraft hos våre kunder over hele verden. Dette har gjort oss til en av Norges mest attraktive arbeidsgivere i flere tiår. FNs bærekraftsmål og den pågående digitaliseringen er førende for arbeidet i SINTEF. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn.

Avdeling Energisystemer generelt, og faglag Analyse spesielt, forsker på energisystemer blant annet gjennom modellering, optimering og prediktive metoder. Vi utvikler og anvender modeller for energisystemanalyse internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Et overordnet mål for vår prosjektportefølje er realisasjonen av null-utslippssamfunnet og å understøtte FNs bærekraftsmål. Vi ser nå etter flere medarbeidere til å styrke vår kapasitet og kompetanse innen fremtidens digitale energisystem. I økende grad arbeider vi innen anvendelse av datadrevne metoder, ved bruk av store datasett som definerer fremtidsscenarioer og med mulighetene og truslene innen energisystemet som den økende digitaliseringen åpner opp for. Det er et mål å utvikle dette feltet videre som område, og til det trenger vi flere medarbeidere.

Personer med vilje og evne til å utvikle dette området er spesielt interessante for oss.

Vi ser for oss at du har kompetanse innen følgende områder:

 • Generell kunnskap om energisystemer internasjonalt, nasjonalt og lokalt,
 • Erfaring med modellering av samspillet mellom flere energibærere (integrerte energisystemer)
 • Bruk av datadrevne metoder, prediksjon og stor-datateknikker
 • Gode programmeringsegenskaper innen moderne språk
 • Evner innen, og interesse for, digitalisering i energisystemer
 • Evne og vilje til å aktivt delta i utvikling av teamets strategi og prosjektportefølje

Det er ikke nødvendig å inneha kompetanse på alle disse feltene. Erfaring og tidligere resultater vil bli tatt med i vurderingen.

Vi ser etter kandidater med relevant bakgrunn innen elkraft, energi og miljø, industriell økonomi, data science, kybernetikk, matematikk, fysikk og økonomi, på mastergrads- eller doktorgradsnivå. Det er en fordel med noen års forskningserfaring, men dette er ingen forutsetning for ansettelse.

Våre forskere har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering, omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt. Vi er samlokalisert med NTNU, og har tett samarbeid med dem i mange av våre prosjekter. SINTEF sin visjon er "Teknologi for et bedre samfunn".

Det er forventet at faglagets medlemmer i stor grad klarer å være selvdrevet samtidig som man arbeider for å realisere SINTEF sin visjon om teknologi for et bedre samfunn som et lag.

Vi tilbyr:

 • Et verdensledende forskningsmiljø, med stor samfunnsmessig betydning
 • Et dokumentert godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver senest i 2020
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor flertallet av forskerne har doktorgrad
 • Konkurransedyktig og avtalefestet lønn
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS