Ledig stilling ved SINTEF

Forsker biomaterialer og cellebiologi - vikariat

Søknadsfrist: 18.02.2020

Lyst til å jobbe med forskning rettet mot å løse de store samfunnsutfordringene?

Avdeling for Bioteknologi og nanomedisin utvikler løsninger for våre kunder gjennom forskning og innovasjon innenfor områdene biofarmasøytika, medisinsk teknologi, nanomedisin, human helse, biopolymere og biomaterialer, sirkulær økonomi/bioraffineri, akvakultur og fiskehelse.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialvitenskap, bioteknologi, anvendt kjemi og petroleumsteknologi. Vi arbeider tett mot den internasjonale industrien innen olje og gass, miljøvennlig energi og prosessindustri.

Våre 75 medarbeidere har spisskompetanse innenfor disse områdene, og avdelingen har meget godt utstyrte laboratorier for molekylærbiologi, high-throughput-screening, fermentering og massespektrometri. Vi leder og er involvert i store internasjonale prosjekter, og har en rekke industrikunder som vi utvikler prosesser for. Alle prosjekter gjennomføres i tett samarbeid med kunder og undervisnings- og forskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt.

For mer informasjon, se https://www.sintef.no/industri/bioteknologi/#/.

Avdelingen består av 3 forskningsgrupper (Massespektrometri, Polymerpartikler og overflatekjemi og Bioteknologi) som samarbeider tett. De utlyste stillingene er i Forskningsgruppe Bioteknologi.

Forskningsgruppe Bioteknologi har 37 medarbeidere med eksperimentell bioteknologisk spisskompetanse. Vi har en meget moderne og avansert utstyrspark som er sentral i forskningen vi utfører. Vi har de siste årene hatt god vekst og økende prosjekttilgang og driften preges av sterkt motiverte medarbeidere. Arbeidet utføres i nært samarbeide med nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner og industri.

Hva søker vi:

Vi søker en forsker i en 12 måneders vikariatstilling. Vi arbeider med flere prosjekter hvor utvikling av avanserte biomaterialer for tekniske og biomedisinske anvendelser er fokus. Dette innbefatter utvikling av biomaterialer for assays, cellekultivering og avansert avbildning i 3D, samt 3D-bioprinting. Vi søker primært en forsker med doktorgrad, men har du en relevant mastergrad vil du også bli vurdert. Erfaring med arbeid med biomaterialer og/eller dyrking av celler er en forutsetning for ansettelse.

Arbeidsoppgaver

◾ Prosjektmedarbeider i bioteknologiske forskningsprosjekter, som vil innbefatte både planlegging, utførelse og rapportering av resultater.

◾ Arbeidet vil i hovedsak innbefatte eksperimentelt arbeid knyttet til våre laboratorier for cellebiologi, biopolymere, high-throughput/ high-content screening, nanomedisin og 3d-bioprinting.

Vi tilbyr

◾Konkurransedyktig lønn

◾Gunstige pensjons- og forsikringsordninger

◾Fleksibel arbeidstid

◾Kreativt og tverrfaglig arbeidsmiljø som er internasjonalt anerkjent

◾Gode muligheter for faglig fordypning og utvikling

◾Samarbeid med vitenskapelig personell og studenter ved NTNU

◾Trivelig arbeidsplass med gode kolleger

Arbeidssted

SINTEF på Gløshaugen, Trondheim. Arbeidsspråk er norsk (skandinavisk).

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com