Ledig stilling ved SINTEF

Forsker - SINTEF Energi

Søknadsfrist: 25.10.2020

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Ønsker du å forske på fremtidens kraftmarkedsmodeller?

Vil du bidra til å utvikle teknologi for et bedre samfunn?

I SINTEF Energi jobber vi i tett samarbeid med industri for å utvikle fremtidens bærekraftige energiløsninger. Vi søker deg om har lyst til å jobbe med forskning, utvikling og programvare knyttet til matematiske metoder og modeller for analyse av vannkraftbaserte kraftsystemer. Dette omfatter også bruk av etablerte modeller til analyser av fremtidens nordiske og europeiske energisystem. Et viktig tema for utvikling av modellene er utnyttelse av maskinlæring og muligheter for high-performance computing.

Hva er den fremtidige verdien av norsk vannkraft? Hvordan kan vannkraften levere fleksibilitet for å integrere variabel fornybar kraftproduksjon? Fremtidens markedsmodeller må være i stand til å gi presise svar på disse spørsmålene, blant annet for å realisere verdien av norsk vannkraft i et fremtidig europeisk nullutslipps kraftsystem.Dette omfatter tema som betydningen av endringer i markedsdesign, sektorkobling, tettere integrering av det nordiske system mot Europa og den pågående digitaliseringen.

Vi utvikler konsepter, metoder og markedsmodeller for systemanalyse, prisprognosering og driftsplanlegging i vannkraftbaserte kraftsystemer. Innenfor kraftmarkedsmodellering og vannkraftoptimering har vi tett samarbeid med NTNU og jobber med spennende prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Vårt fagmiljø jobber sentralt i forskningssentrene for miljøvennlig energi HydroCen og NTRANS som adresserer fremtidens rolle av vannkraften i omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Kunnskap om kraftmarkeder og optimering er nødvendig. I tillegg er ferdigheter innen ett eller flere områder ønskelig:

  • Dataanalyse og modellering
  • Programmering av modeller og algoritmer (Python, Fortran, C++)
  • Samfunnsøkonomi
  • Kraftsystem- og lastflytanalyser

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

Vi tilbyr:

  • Et godt, dynamisk og inkluderene arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
  • En variert og fleksibel arbeidshverdag
  • Gode muligheter for faglig og personlig vekst
  • Meger gode pensjon-, forsikring- og velferdsordninger
  • Konkurransedyktig lønn

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS