Stilling:

Forsker / seniorforsker sikkerhet og pålitelighet

Søknadsfrist: 31.01.2019

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Digital driver forskning og innovasjon innen digitale teknologier og teknologiorienterte samfunnsfag. Vår flerfaglige kunnskapsbase benyttes på tvers av alle bransjer, og hjelper våre kunder med å utnytte og møte mulighetene som skapes av digitalisering og digital transformasjon.

Vil du være med å utvikle neste generasjons verktøy for risiko-, barriere- og vedlikeholdsstyring når digitalisering skyter fart?

Forskningsgruppe for Sikkerhet og pålitelighet er ledende innen sikkerhetsforskningen i Norge. Vi ser det som vårt samfunnsoppdrag å redusere risikoen for ulykker, skader og tap av menneskeliv. Vi utvikler ny kunnskap, modeller, metoder og nye løsninger i skjæringspunktet mellom menneske, teknologi, organisasjon og samfunn, og vi ser safety og security i sammenheng. Vårt hovedfokus er anvendt forskning i nært samarbeid med industri og offentlig forvaltning.

Vi holder til i Trondheim og består av 16 forskere med fagfelt innenfor samfunns- og organisasjonsfag og ingeniørdisipliner, og vi leter nå etter nye medarbeidere som vil være med på å gjøre samfunnet til et tryggere sted å være.

Ansvar og arbeidsområder:

Vi ønsker å styrke vår kompetanse innen følgende områder:

- Risiko-, barriere- og vedlikeholdsstyring

- Indikatormetodikk for overvåking av risiko-, barriere- og vedlikeholdsstatus

- Pålitelighetsanalyse av sikkerhetskritiske systemer

- Cybersikkerhet knyttet til kontroll- og sikkerhetssystemer

- Risiko- og sårbarhetsanalyse av kritisk infrastruktur

- Koblingen mellom tekniske og menneskelige og organisatoriske faktorer

Arbeidet vil inkludere initiering og gjennomføring av prosjekter, samt vitenskapelig og populærvitenskapelig publisering. Forskningen utføres i tett samarbeid med kunder og samarbeidspartnere, samt gjennom tverrfaglig samarbeid med andre fagmiljø i SINTEF.

For oss er det viktig at du:

§ Har relevant erfaring innenfor områdene risiko, pålitelighet, teknisk sikkerhet, vedlikehold og/eller beredskap generelt, eller de nevnte kompetanseområdene spesielt

§ Har relevant universitetsutdannelse på master- eller doktorgradsnivå. Du kan enten være nyutdannet eller ha relevant erfaring

§ Er kunde- og løsningsorientert

§ Har engasjement og evne til å skape resultater sammen med andre

§ Snakker og skriver godt både på norsk og engelsk

Hos oss får du:

§ Jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning

§ Delta i spennende og tverrfaglige prosjekter i inn- og utland

§ Inngå i et nettverk av forskere i SINTEF og hos våre samarbeidspartnere

§ Store muligheter for faglig utvikling, inkludert PhD og post doc studier

§ En fleksibel arbeidshverdag i et sosialt og kreativt arbeidsmiljø

§ Spesielt gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

§ Arbeidssted er Trondheim

§ SINTEF har bedriftsbarnehager, bedriftshytter ved sjøen og på fjellet og bedriftsidrettslag

Du må regne med noe reisevirksomhet til kunder og samarbeidspartnere i Norge og internasjonalt. Arbeidsspråk er norsk (skandinavisk) og engelsk.

Web: www.sintef.no

Kontakt: Anita Øren (Forskningsleder)

Telefon: 98245158

E-post: [email protected]

Søk på stillingen