Stilling:

Forsker / seniorforsker digitale sårbarheter og trusler

Søknadsfrist: 31.01.2019

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Digital driver forskning og innovasjon innen digitale teknologier og teknologiorienterte samfunnsfag. Vår flerfaglige kunnskapsbase benyttes på tvers av alle bransjer, og hjelper våre kunder med å utnytte og møte mulighetene som skapes av digitalisering og digital transformasjon.

Vil du være en av våre medarbeidere innen digitale sårbarheter og trusler, sikkerhet og cyber resilience?

Forskningsgruppe for Sikkerhet og pålitelighet er ledende innen sikkerhetsforskningen i Norge. Vi ser det som vårt samfunnsoppdrag å redusere risikoen for ulykker, skader og tap av menneskeliv. Vi utvikler ny kunnskap, modeller, metoder og nye løsninger i skjæringspunktet mellom menneske, teknologi, organisasjon og samfunn, og vi ser safety og security i sammenheng. Vårt hovedfokus er anvendt forskning i nært samarbeid med industri og offentlig forvaltning.

Vi holder til i Trondheim og består av 16 forskere med fagfelt innenfor samfunns- og organisasjonsfag og ingeniørdisipliner, og vi leter nå etter nye medarbeidere som vil være med på å gjøre samfunnet til et tryggere sted å være.

Ansvar og arbeidsområder:

Vi ønsker å utvide/styrke vår kompetanse på feltet bærekraftig digital utvikling, digitale sårbarheter og trusler og søker dermed etter personer som har både grunnleggende IKT-kompetanse og forståelse for digitalisering som organisatoriske prosesser, og som kan kombinere dette med et samfunnsvitenskapelig perspektiv. Aktuelle anvendelsesområder er industriell sikkerhet, sikkerhet i kritiske ("cyber-physical") infrastrukturer, (stor-)datadrevne beslutnings- og endringsprosesser og andre eksempler på digital transformasjon der både kjent og fremvoksende sårbarhet og behov for sikkerhet står sentralt.

Vi ser etter personer som både kan initiere og gjennomføre prosjekter, samt publisere både vitenskapelig og på populærvitenskapelige arenaer. Du må kunne jobbe i tett samarbeid med kunder og samarbeidspartnere, samt jobbe tverrfaglig sammen med andre fagmiljø i SINTEF. Videre er det viktig at du snakker og skriver flytende norsk da mange leveranser er på norsk.

For oss er det viktig at du:

§ Har bakgrunn/erfaring fra både IKT og samfunnsvitenskap, og evner å kombinere ulike perspektiver og tilnærminger

§ Har relevant universitetsutdannelse på master- eller doktorgradsnivå. Du kan enten være nyutdannet eller ha relevant erfaring

§ Er kunde- og løsningsorientert

§ Har engasjement og evne til å skape resultater sammen med andre

§ Snakker og skriver godt både på norsk og engelsk

Hos oss får du:

§ Jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning

§ Delta i spennende og tverrfaglige prosjekter i inn- og utland

§ Inngå i et nettverk av forskere i SINTEF og hos våre samarbeidspartnere

§ Store muligheter for faglig utvikling, inkludert PhD og post doc studier

§ En fleksibel arbeidshverdag i et sosialt og kreativt arbeidsmiljø

§ Spesielt gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

§ Arbeidssted er Trondheim

§ SINTEF har bedriftsbarnehager, bedriftshytter ved sjøen og på fjellet og bedriftsidrettslag

Du må regne med noe reisevirksomhet til kunder og samarbeidspartnere i Norge og internasjonalt. Arbeidsspråk er norsk (skandinavisk) og engelsk.

Web: www.sintef.no

Kontakt: Anita Øren (Forskningsleder)

Telefon: 98245158

E-post: [email protected]

Søk på stillingen