Ledig stilling ved SINTEF

Forsker / Seniorforsker – bærekraftig transformasjon

Søknadsfrist: 11.08.2019

Avdeling Teknologiledelse består av ca. 40 ansatte og er inndelt i tre forskningsgrupper. Gruppe for Innovasjon og ledelse er en tverrfaglig gruppe med 13 medarbeidere. Vårt forskningsfokus er på innovasjonsprosesser i virksomheter, innovasjonssystemer, regional næringsutvikling og bærekraftig transformasjon

Gjennom våre forskningsprosjekter bidrar vi blant annet til å skape morgendagens løsninger for virkemiddel- og politikkutforming, samt bistå både offentlige og private aktører med å utforme strategier for innovasjon og utvikling.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Digital driver forskning og innovasjon innen digitale teknologier og teknologiorienterte samfunnsfag. Vår flerfaglige kunnskapsbase benyttes på tvers av alle bransjer, og hjelper våre kunder med å utnytte og møte mulighetene som skapes av digitalisering og digital transformasjon.

Vi søker deg som kan styrke og utvikle våre faglige satsingsområder innenfor:

§ Bærekraftig transformasjon (sustainability transitions)

§ Næringsutvikling (industriutvikling, regional utvikling)

§ Innovasjon og innovasjonspolitikk

En viktig del av vår forskningsaktivitet handler om å utvikle kunnskapsgrunnlaget for bærekraftig utvikling av næringslivet. Vi styrker nå forskningskapasiteten særlig på området bærekraftig transformasjon, men søkere bør kunne bidra også på øvrige områder. Innen bærekraftig transformasjon har vi særlig fokus på sentrale sektorer som energi, transport, maritim og industri. Arbeidsoppgaver vil bli knyttet opp mot to nye forskningssentre vi deltar i: INTRANSIT (Innovation Policy for Industrial Transformation, Sustainability and Digitalization) og FME NTRANS (Norwegian Centre for Energy Transition Strategies).

Du har relevant forskningserfaring og også gjerne erfaring fra konsulentvirksomhet, forvaltning eller næringsliv. Du ønsker å utvikle deg selv gjennom utfordrende arbeidsoppgaver. Du må også kunne bidra i prosjekter og utvikle ny innsikt i tett kontakt med forskningspartnere og oppdragsgivere. Du sprer kunnskap gjennom media, internasjonal publisering og deltakelse på konferanser.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

§ PhD, alternativt mastergrad med ønske om å ta PhD på sikt, innen relevante samfunnsfag (innovasjonsstudier, økonomisk geografi, sosiologi, industriell økonomi og teknologiledelse, bærekraftstudier, eller tilsvarende)

§ Gjerne erfaring med FoU-prosjekter

§ Analytisk, faglig sterk og interessert i videre faglig fordypning

§ Beherske kvalitativ og/eller kvantitativ metode

§ God evne til samarbeid og formidling

§ Beherske engelsk flytende muntlig og skriftlig

Hos oss får du:

§ Jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning

§ Spennende og tverrfaglige prosjekter i inn og utland med støtte fra SINTEFs samlede kompetansenettverk

§ Inngå i et nettverk av forskere i SINTEF og hos våre samarbeidspartnere

§ Dynamisk og fleksibel arbeidsdag

§ Store mulighet for faglig og personlig utvikling i et meget anerkjent høykompetansemiljø.Vi kan legge til rette for å kombinere forskerstilling i SINTEF med PhD studier eller post doc.

§ Et sosialt og kreativt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum

§ Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Kontorsted er Trondheim. Du må regne med noe reisevirksomhet, til forskningspartnere og oppdragsgivere i Norge og internasjonalt. Arbeidsspråk er norsk (skandinavisk). Søkere som ikke behersker norsk forventes å tilegne seg tilstrekkelige norskkunnskaper i løpet av første ansettelsesår.

Søk på stillingen

Kontaktperson:

Hjemmeside: www.sintef.no