Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker tilknyttet studien International Computer and Information Literacy - ICILS

Søknadsfrist: 10.03.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning, og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.


Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA).


Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Equinor driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Om stillingen

En fast stilling som forsker (SKO 1109 /SKO 1108) tilknyttet studien International Computer and Information Literacy Study (ICILS) 2023 er ledig ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS).

ICILS 2023 er en internasjonal sammenliknende undersøkelse av elevers digitale kompetanse og ferdigheter i å bruke digitale verktøy for forståelse, læring og kommunikasjon på 9. trinn i skolen. Undersøkelsen gjennomføres internasjonalt i regi av IEA. Den norske delen av undersøkelsen vil gjennomføres ved Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

ICILS 2023 gjennomføres digitalt og vil bestå av seks deler: Elevspørreskjema, elevprøve i digitale ferdigheter og algoritmisk tenkning, lærerspørreskjema, skolelederspørreskjema, spørreskjema til skolenes IT-koordinatorer, samt en nasjonal kontekst-survey. Arbeidsoppgavene knyttet til stillingen vil omfatte deltakelse i alle deler av studien, fra planlegging og datainnsamling gjennom datahåndtering og analyse til rapportering og formidling, samt forskning innenfor prosjektet.

Mer informasjon om ICILS finner du her.

Arbeidsoppgaver

 • Datainnsamling, tilpassing og oversettelse av internasjonalt materiell, kontakt med deltakende skoler
 • Datahåndtering og analyse
 • Koordinering og samarbeid med andre tilsvarende prosjekter som gjennomføres av EKVA
 • Vitenskapelig publisering, rapportering og formidling

Kvalifikasjonskrav

Forsker SKO 1109

 • PhD-grad eller tilsvarende med relevans for internasjonale storskalaundersøkelser og kunnskaper om elevers digitale ferdigheter
 • Dokumentert kunnskap om storskalaundersøkelser og deres metodologiske grunnlag
 • Gode kunnskaper i norsk (eller skandinavisk) og engelsk

Forsker SKO 1108

 • Mastergrad med relevans for internasjonale storskalaundersøkelser og kunnskaper om elevers digitale ferdigheter
 • Dokumentert kunnskap om storskalaundersøkelser og deres metodologiske grunnlag
 • Gode kunnskaper i norsk (eller skandinavisk) og engelsk

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • Erfaring og kompetanse i bruk av digitale systemer og databaser samt behandling av forskningsdata
 • Erfaring og kompetanse i bruk av kvantitative analysemetoder, f.eks. IRT, SEM og flernivå-analyser
 • Erfaring fra tilsvarende internasjonale studier
 • Erfaring med vitenskapelig publisering, rapportering og formidling
 • Personlig egnethet, gode samarbeidsevner og motivasjon for stillingen

Vi tilbyr

 • Lønn som forsker SKO 1109 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 586 500 -670 100, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Lønn som forsker SKO 1108 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 482 200- 575 600, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Gode muligheter for egenutvikling og deltakelse i et faglig sterkt miljø med stor nasjonal og internasjonal kontaktflate.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med informasjon om utdanning, tidligere stillinger, vitenskapelig, faglig og pedagogisk virksomhet, samt administrativ erfaring

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se regler knyttet til tilsetting i forskerstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS