Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker i epidemiologi

Søknadsfrist: 31.08.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

En 3 årig 50% midlertidig stilling som forsker i epidemiologi er ledig ved Institutt for Helse og Samfunn. Den aktuelle kandidaten vil inngå i en forskergruppe innen hjerte- og kar epidemiologi og bistå gruppen med tilrettelegging av data, analyser og skriving av vitenskapelige artikler. Datagrunnlaget er genetiske data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag og landsomfattende register koblinger. Arbeidet vil gi gode muligheter til å skaffe seg erfaring med medisinske befolkningsbaserte data av høy kvalitet. Det vil være gode muligheter til å skrive egne vitenskapelige artikler i dette materialet i samarbeid med de andre forskerne i prosjektet.

Stillingen kan kombineres med en stilling som lektor i medisin, se kunngjøring.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkere må ha embetseksamen i medisin eller tilsvarende
 • Klinisk praksis enten fra primærhelsetjeneste eller spesialisthelsetjeneste vil vektlegges
 • Forskningserfaring er en fordel
 • Kjennskap til statistikk programmer og lovverk knyttet til helsefaglig forskning vil være en fordel

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr496 100 til kr 542 400 avhengig av kompetanse, i stilling som Forsker (stillingskode 1108)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Vitnemål og attester
 • Liste over publikasjoner og beskrivelse av dem

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

I vurderingen av søknadene vil det bli lagt spesiell vekt på de dokumenterte kvalifikasjonene, tidligere erfaring samt kandidatenes motivasjon og personlige egnethet. Det blir arrangert intervjuer med de best kvalifiserte kandidatene.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen