Stilling:

Forsker - Rusmidler og tobakk

Søknadsfrist 16. desember

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, forskning og helseanalyse, risiko- og metodevurderinger, råd, tjenester, kommunikasjon og infrastruktur for kunnskap. Infrastruktur for kunnskap omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen. Folkehelseinstituttet er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Folkehelseinstituttet har ledig fast stilling som forsker i avdeling for rusmidler og tobakk, område for psykisk og fysisk helse. Arbeidsoppgavene vil primært være knyttet til samfunnsvitenskapelig og epidemiologisk forskning på rusmiddel- og tobakksfeltet med spesiell vekt på alkohol.

Arbeidsoppgaver

 • Alkohol-, narkotika- og tobakksforskning er blant Folkehelseinstituttets satsningsområder. Avdeling for rusmidler og tobakk har blant annet ansvar for kartlegging av - og forskning på alkohol-, narkotika- og tobakksbruk, risikofaktorer for- og konsekvenser av slik bruk, samt forskning på effekter av tiltak for å begrense rusmiddel- og tobakksrelaterte skader. Avdelingen har et stort tilfang av data, blant annet fra store surveyundersøkelser, en longitudinell studie av ungdom, offentlige registre og omsetningsstatistikk. Innsamling og analyse av slike data er en viktig del av avdelingens oppdrag. Forskeren som tilsettes, vil også samarbeide med instituttets nyopprettede senter for evaluering av folkehelsetiltak og bidra i søknader om forskningsmidler og annen ekstern finansiering.

Kvalifikasjoner

 • Høy faglig kvalitet og produktivitet siste fem år.
 • Erfaring med publisering i internasjonale vitenskapelige tidsskrift er en forutsetning
 • Høy kompetanse innen relevante kvantitative forskningsmetoder er en forutsetning.
 • Erfaring med større datainnsamlinger, analyse av longitudinelle- og registerdata og erfaring med effektstudier vektlegges.
 • Samfunnsvitenskapelig, helsefaglig eller annen relevant utdanning.
 • Avlagt doktorgrad og vitenskapelig produksjon som er relevant for stillingen.
 • Prosjektledererfaring vektlegges.
 • Erfaring med søknader om forskningsmidler vektlegges.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne i minst et skandinavisk språk og engelsk.
 • God formidlingsevne både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Stor arbeidskapasitet og høy gjennomføringsevne.
 • God formidlingsevne
 • Selvstendig, resultatorientert og målrettet.
 • Samarbeidsevner og personlig egnethet tillegges stor betydning.

Vi tilbyr

 • En interessant jobb innen et spennende og viktig fagfelt, med gode muligheter for faglig utvikling.
 • Varierte arbeidsoppgaver i et trivelig og produktivt tverrfaglig miljø.
 • Stilling som Forsker 1109/1110/1183 avhengig av kvalifikasjoner.
 • Lønn etter avtale i hht. statens regulativ.
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Fleksible arbeidstidsordninger

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt:
Elisabeth Kvaavik, Avd direktør
telefon 406 47 383
[email protected]

Søk på stillingen her