Stilling:

Forskerstilling knyttet til TIMSS

Søknadsfrist 22.08.2018

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.

Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA). Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Statoildriver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Om stillingen

Det er en ledig fast stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS).

Stillingen er knyttet til studien Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), som er en internasjonal sammenliknende undersøkelse av elevers kompetanse i naturfag og matematikk på 5. og 9. trinn. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet hvert fjerde år, neste gang i 2019. TIMSS-prosjektet er knyttet til Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) ved ILS, som også har nasjonalt ansvar for flere andre liknende studier.

Mer informasjon om TIMSS kan finnes på http://timss.no.

Arbeidsoppgaver:

 • Datainnsamling, datahåndtering og dataanalyse
 • Rapportering
 • Vitenskapelig publisering fra studien og formidling

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant PhD-grad og vitenskapelig publisering knyttet til området for stillingen
 • Erfaring med bruk av kvantitative metoder og komparative analyser
 • Erfaring med digitale prøver, databaser og behandling av forskningsdata
 • Erfaring fra tilsvarende internasjonale studier vil bli tillagt vekt
 • Kvalifikasjoner i realfagsdidaktikk er ønskelig
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk
 • Personlig egnethet, gode samarbeidsevner og motivasjon for stillingen

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn, også søkerens personlige egnethet.

Søkere må beherske og ha gode språkkunnskaper i norsk og engelsk ved tilsettingstidspunktet.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 576 100 til kr 658 300 avhengig av kompetanse
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

Søknaden sendes elektronisk via Jobbnorge og skal inneholde:Informasjon om utdanning, tidligere stillinger, vitenskapelige, faglig og pedagogisk virksomhet samt administrativ erfaring. Vi ber også om at søkeren vedlegger en fullstendig liste over vitenskapelige arbeider, helst i PDF-format.

Faglige/vitenskapelige arbeider, som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømming, inkludert doktoravhandlingen, samt dokumentasjon av øvrige relevante kvalifikasjoner, sendes sammen med søknaden.

Søknaden kan skrives på norsk, svensk eller dansk. Intervju vil bli benyttet i tilsettingsprosessen.

For regler for tilsetting i forskerstillinger, vennligst se følgende nettside:

http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/bruk-forskerstillinger.html

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Forsker Julius Kristjan Björnsson, tlf. 22857719, mobil 91134593
 • Forsker Hege Kaarstein, tlf. 22856602

Søk på stillingen