Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker innen klinisk selvmordsforskning

Søknadsfrist: 24.05.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Forskerstilling (SKO 1109) fast i 100 % ledig ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

NSSF er et forskningssenter ved Institutt for klinisk medisin, klinikk for psykisk helse og avhengighet. NSSF er Norges ledende senter innen selvmordsforskning og -forebygging med omfattende klinisk og epidemiologisk forskning, samt kartlegging av selvmord i psykisk helsevern. Senteret har et aktivt samarbeid med lignende forskningssentre internasjonalt. Senteret tilbyr utdanning i DBT og CGT, kurs i klinisk suicidologi og drifter flere nettsteder og det fagfellevurdert tidsskriftet «Suicidologi».

Stillingen er opprettet i overensstemmelse med senterets strategi for å styrke klinisk forskning på suicidal og selvskadende atferd.

Mer om stillingen

Vi søker etter en forsker som har doktorgrad, relevant forskningserfaring og interesse for selvmordsforskning. Den som ansettes forventes å inngå i forskningsgruppen for klinisk forskning ved NSSF. Forskningsgruppen fokuserer på risikofaktorer for suicidal og selvskadende atferd og utvikler og evaluerer behandlings- og intervensjonsmetoder ved å samle inn og analysere data hovedsakelig fra kliniske utvalg. Blant pågående forskningsprosjekter er studier av psykoterapeutiske intervensjoner (DBT) for ungdom og voksne med repeterende selvmordsatferd og studier av intervensjoner ved depresjon og endringsmekanismer.

Stillingsinnehaver skal lede og ta initiativ til forskningsprosjekter og veilede ph.d.-kandidater og yngre forskere. Det må også påregnes noe undervisning/veiledning og administrativt arbeid. Stillingsinnehaver forventes også å delta i den videre utviklingen av NSSFs forskningsstrategier og å stimulere til utvikling av nye og innovative prosjekter som favner vidt innenfor klinisk suicidologi, som psykoterapeutiske-, farmakologiske-, genetiske- eller «stordata»-studier.

Kvalifikasjonskrav

 • Profesjonsstudium innen medisin eller psykologi
 • Doktorgrad i relevant disiplin
 • Publikasjoner som førsteforfatter i internasjonale, anerkjente tidsskrifter
 • Erfaring med forskning innen klinisk psykiatri, psykologi eller suicidologi
 • Erfaring fra klinisk arbeid
 • Fremragende skriftlig og muntlig formidlingsevne på engelsk
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne i et skandinavisk språk

Personlige egenskaper

Vi søker etter en person som har:

 • Evne til å arbeide nøyaktig og selvstendig
 • Ferdigheter i å igangsette og lede prosjekter
 • Gode mellommenneskelige-, koordinerings- og samarbeidsferdigheter
 • Fleksibilitet entusiasme og motivasjon

Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønnsnivå per år 586 500,- til 613 700 avhengig av kvalifikasjoner
 • Et dynamisk og internasjonalt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for samarbeid både nasjonalt og internasjonalt
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Pensjonsavtale med Statens pensjonskasse
 • Attraktive velferdsgoder

Søknaden må inneholde følgende:

 • Søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • Curriculum vitae (komplett oversikt over utdanning, stillinger, undervisnings- og forskningserfaring, finansiering og øvrige kvalifiserende aktiviteter)
 • En fullstendig liste over publikasjoner
 • Andre relevante kvalifikasjoner

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til et intervju ved Universitetet i Oslo, eller vi arrangerer et intervju via Skype.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Kontakt:

hvis du ønsker ytterligere informasjon om stillingen.

For spørsmål om søknadsprosessen, kan personalrådgiver Kine Yttersian kontaktes på e-post [email protected] eller tlf. (+47)22859226.

Søk på stillingen