Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker i prosjektet "Statoils historie, 1972-2022"

Søknadsfrist: 06.12.2019

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) består av tre fag som hver på sin måte gransker fortiden. Instituttet har et internasjonalt orientert miljø i arkeologi, landets eneste utdanning i konservering og Nordens største historikermiljø. Instituttet har i underkant av 100 ansatte, inklusive stipendiater og postdoc. Undervisningen omfatter arkeologi fra steinalder til middelalder, gjenstands- og malerikonservering, og historie fra antikken til vår tid.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Om stillingen

En stilling som forsker (SKO 1108/1109) er ledig ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Stillingen er knyttet til prosjektet Statoils historie, 1972-2022. Et hovedresultat fra prosjektet skal være to bøker om Statoils historie. De to bøkene skal skrives med et kronologisk skille omkring år 2000. Det er arbeidet med å utforme første bind som utlyses nå. Arbeidet med andre bind er påbegynt.

Mer om stillingen

Bøkene skal være forskningsbaserte. Den som ansettes vil få full adgang til selskapets arkiver. Prosjektet skal utformes slik at bindene tematisk passer inn i rammene som er trukket opp i en forprosjektskisse utarbeidet ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo. Innenfor disse rammene vil forskeren ha frihet til selv å velge sine faglige perspektiver og vektlegginger. Forskeren vil rapportere til prosjektets leder, men ha et faglig selvstendig ansvar for det ferdige resultatet. Da bøkene skal foreligge i 2022, må arbeidet med hvert bind være ferdigstilt tidlig i 2022.

Ansettelsen gjelder for en periode på inntil 2,5 år. Ansettelsen forutsetter at den som tilsettes signerer en konfidensialitets- og fortrolighetsavtale med Equinor.

Den som tilsettes, vil inngå i en etablert prosjektgruppe. I en tidligere fase av prosjektet er det ansatt en ph.d.-stipendiat, to postdoktorstipendiater og en forsker, og en rekke masterstudenter er engasjert i prosjektet. Dette vil bidra til det samlede kunnskapstilfang som vil være tilgjengelig for skrivingen av bøkene om Statoils historie.

Kvalifikasjonskrav

 • relevant høyere utdanning på master (SKO 1108) eller ph.d.-nivå (SKO 1109)
 • god kjennskap til forskningsfeltet
 • erfaring fra liknende prosjekter
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av kvalifiserte søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektbeskrivelsens kvalitet
 • vitenskapelig produksjon, også internasjonal. Forskningsarbeidenes kvalitet tillegges større vekt enn kvantitet, og nyere arbeider vektlegges sterkere enn eldre.
 • god kjennskap til petroleumssektoren
 • stor arbeidskapasitet
 • god fremstillingsevne
 • søkerens dokumenterte faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor gitte tidsrammer
 • gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • lønn kr 479 600 - 523 200 (SKO 1108) / kr 523 200 - 605 500 (SKO 1109) per år, avhengig av kompetanse
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • søknadsbrev
 • CV med karakterer oppført
 • inntil fem arbeider med en samlet ramme på maksimalt 500 sider. Arbeider publisert de siste fem årene vil bli sterkest vektlagt ved vurderingen.
 • publikasjonsliste
 • prosjektbeskrivelse på tre til fem sider inkludert fremdriftsplan.

Vitnemål, attester og kopier av doktorgradsavhandling vil eventuelt etterspørres senere.

Vennligst merk at alle dokumenter må være på engelsk eller et skandinavisk språk, enten som original eller i oversettelse.

Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se retningslinjer for bruk av forskerstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen