Ledig stilling hos Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) :

Forsker - fast stilling

Søknadsfrist: 24.04.2019

Har du lyst til å jobbe i skjæringspunktet mellom forskning og formidling?

Et bedre arbeidsmiljø for alle. Denne ambisjonen motiverer STAMIs medarbeidere til å forske og få kunnskap ut på arbeidsplassene der det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet foregår. Arbeidsmiljø er en viktig forutsetning for fremtidig norsk velferd og konkurransekraft og er tydelig satt på agendaen gjennom en ny intensjonsavtale for inkluderende arbeidsliv. STAMI har en sentral rolle som kunnskapsprodusent på arbeidsmiljøområdet i Norge, og har ansvar for det nasjonale overvåkingssystemet for arbeidsmiljø og helse.

Ved avdeling for Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse (NOA) søker vi en ny medarbeider som ønsker å arbeide med arbeidsmiljø og helse. Vi ser etter en nysgjerrig og initiativrik person, med sterkt faglig engasjement for arbeidsmiljøområdet, for å styrke vårt team innen arbeidsmiljøovervåking. Det blir stadig viktigere å få kunnskap tatt i bruk på den enkelte arbeidsplass, så det er en fordel om du også er motivert til å formidle kunnskap til myndigheter, parter, bedriftshelsetjenester og virksomheter.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet på arbeidsmiljø- og helseområdet. STAMI er en underliggende etat av Arbeids- og sosialdepartementet. STAMIs visjon er at norsk arbeidsliv skal være i stand til å forebygge sykdom og fremme god helse og skape verdier gjennom å utvikle bærekraftige arbeidsmiljøer.

STAMIs virksomhet omfatter forskning og utredning, undervisning, rådgivning og kommunikasjon. Vi tilbyr en spennende og utviklende arbeidsplass med ca. 120 ansatte i et tverrvitenskapelig kunnskapsmiljø. STAMI-forskere har på 2000-tallet publisert ca. 800 vitenskapelige publikasjoner. STAMI er IA-bedrift og ligger sentralt plassert i grønne omgivelser ved Majorstuen i Oslo.

NOA består av medarbeidere med tverrfaglig vitenskapelig kompetanse og fagkunnskap innen samfunnsvitenskap, naturvitenskap og arbeidsmedisin. Vi har ulike ansvarsområder, men samarbeid og erfaringsutveksling er en viktig del av jobben. Avdelingen har et felles ansvar for innholdet på en nasjonal nettside med arbeidsmiljøfakta (https://noa.stami.no/ ), og utgir Faktabok om arbeidsmiljø og helsehvert tredje år. Avdelingens medarbeidere er også involvert i forskningsprosjekter som styrker og kvalitetssikrer det nasjonale overvåkingssystemet for arbeidsmiljø og helse. NOA har dessuten viktige forvaltningsstøttende oppgaver knyttet til rådgivning mot myndighetene og tilsynene på arbeidsmiljøområdet. Stillingen innebærer et nært samarbeid med instituttets øvrige medarbeidere, myndigheter og partene i arbeidslivet. Gode samarbeidsevner er derfor nødvendig for å lykkes. Det vil samtidig være stor grad av selvstendighet i det daglige arbeidet.

Arbeidsoppgaver

 • Analysere data, beskrive og formidle utviklingstrekk på arbeidsmiljøfeltet
 • Tilrettelegging av overvåkingsdata med analyse- og visualiseringsverktøyet Tableau
 • Ha oversikt over og fortolke den internasjonale vitenskapelige kunnskapsfronten
 • Skrive populærvitenskapelige fagtekster til bruk i Faktaboka, noa.stami.no, nyhetsbrev, rapporter og publikasjoner
 • Bidra til å videreutvikle eksisterende datakilder (spørreskjemaer, registerdata mv) for å forbedre NOAs statistikkgrunnlag
 • Bidra inn i kunnskapsoppsummeringer og skape ny kunnskap gjennom relevante prosjekter i samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Delta som representant for STAMI/NOA i relevante eksterne programmer/råd, utvalg, undervisning/formidling mv.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning med doktorgrad, fortrinnsvis innen organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, eller annen relevant fagkombinasjon
 • Kjennskap til arbeidsmiljø- og helsedata
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God formidlingsevne
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i prosjekter med ulike fagdisipliner
 • Solid erfaring med bruk av forskjellige statistiske analyser og statistikkprogramvare

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og evne til å bidra til langsiktig faglig utvikling i avdelingen
 • God gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å yte service og kommunisere med brukere og samarbeidspartnere
 • Interesse for arbeidsmiljøfeltet og å sette deg inn i forskjellige temaområder

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi tilbyr

Stillingen som forsker er en fast heltidsstilling som lønnes etter Statens regulativ:

 • Forsker kode 1109 fra kr 515.200,- til kr 619.300,- eller
 • Forsker kode 1183 fra kr 619.300,- til kr 731.400,-

Avhengig av utdanning og kvalifikasjoner, med 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Ytterligere informasjon om Statens arbeidsmiljøinstitutt finnes på våre nettsider: www.stami.no

Kontakt

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

Avdelingsdirektør, NOA, Berit Bakke, tel 23195146,
mobil: 94497899, E-post: [email protected]

Avdelingsdirektør for virksomhetsstyring, Margrethe Schøning, tel. 23195130,
mobil: 48100898,E-post: [email protected]

Tiltredelse: etter avtale

Stillingen søkes elektronisk via STAMIs rekrutteringssystem Jobbnorge. Søknadsbrev, CV, vitnemål og attester må følge den elektroniske søknaden.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlister kan bli offentliggjort
i henhold til Offentleglova § 25.