Ledig stilling ved SINTEF

Tjenestedesigner (SINTEF Digital)

Søknadsfrist: 20.09.2019

Vil du designe for et bedre samfunn og for å møte FN's bærekraftsmål? Vil du være med på å løse fremtidens helseutfordringer nasjonalt og internasjonalt gjennom menneskesentrert design? Vi i SINTEF Digital, Avdeling Helse, utvider vårt designmiljø ved gruppen Velferd i Oslo, og søker en tjenestedesigner, gjerne med bakgrunn i eller interesse for global helse.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Digital driver forskning og innovasjon innen digitale teknologier og teknologiorienterte samfunnsfag. Vår flerfaglige kunnskapsbase benyttes på tvers av alle bransjer, og hjelper våre kunder med å utnytte og møte mulighetene som skapes av digitalisering og digital transformasjon.

SINTEF er en av Europas største, uavhengige forskningsinstitusjoner. Vi utfører hvert år flere tusen oppdrag – for små og store kunder. Som designer i Avdeling Helse vil du bli del av et stort, flerfaglig helseforskningsmiljø med blant annet designere, samfunnsvitere, teknologer og klinikere. Avdelingen er lokalisert både i Oslo og Trondheim. Du får mulighet til å jobbe med menneskesentrert design i et bredt spekter av innovasjonsprosjekter, nasjonalt og internasjonalt. Du vil primært arbeide innen design av helserelaterte tjenester, produkter og løsninger. I tillegg til tjenestedesign er oppgaver i disipliner som interaksjonsdesign og produktdesign også aktuelle.

Forskningsgruppen Velferd holder til i Oslo, består av 12 forskere og er en del av avdeling Helse med ca. 60 ansatte. Vi arbeider med forskning og utvikling i grenselandet teknologi – samfunnsvitenskap innenfor helse nasjonalt og internasjonalt. Vi har stor nasjonal og internasjonal prosjektportefølje med prosjekter som omhandler helse, levekår og deltagelse i Afrika, Asia og Europa. Gjennom våre forsknings- og innovasjonsprosjekter skaper vi kunnskapsgrunnlag og løsninger for dagens og fremtidens folkehelse i tett samarbeid med brukere, beslutningstagere og næringsliv. Brukerorientering står sentralt i alle våre prosjekter. Våre oppdragsgivere er i stor grad EU og Forskningsrådet, men også norske helsemyndigheter, kommuner og nasjonale og internasjonale organisasjoner. Forskningsgruppen innehar tverrfaglig kompetanse innen samfunns- og adferds vitenskap, helsefag og design. Vi er opptatt av at SINTEF, som et uavhengig forskningsinstitutt, skal være med på å sette premissene og være ledende kunnskapsleverandør for helseutviklingen både nasjonalt og internasjonalt.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

Vi ønsker å utvide vårt fagmiljø innen tjenestedesign, og søker en tjenestedesigner til forsker/ seniorforskerstilling som både kan initiere og gjennomføre prosjekter, samt publisere vitenskapelig og/ eller i andre kanaler. Du må kunne jobbe i tett samarbeid med kunder og samarbeidspartnere, samt jobbe tverrfaglig sammen med andre fagpersoner og fagmiljøer i SINTEF for å løse komplekse problemstillinger.

For oss er det viktig at du:

 • Har utdanning på master- eller PhD-nivå innen design eller tilsvarende fagområde
 • Har bakgrunn i tjenestedesign
 • Har erfaring med brukerinvolvering og gjennomføring av menneskesentrerte designprosesser
 • Gjerne har erfaring med gjennomføring av tjenestedesignprosjekt i komplekse systemer og/eller fra helsesektoren
 • Gjerne har erfaring med gjennomføring av tjenestedesignprosjekter i en internasjonal, global helse kontekst
 • Er god på metode/ metodeutvikling og metoder for Co-design/ samskaping
 • Har erfaring med visualisering og behersker bruk av verktøy som Illustrator/ Photoshop/ InDesign
 • Har erfaring med prototyping, gjerne både innen tjenestedesign og andre disipliner, som interaksjonsdesign
 • Gjerne har erfaring fra forskning, konsulentvirksomhet, offentlig sektor eller næringsliv
 • Ønsker å utvikle deg selv gjennom utfordrende arbeidsoppgaver
 • Er kunde- og løsningsorientert
 • Har engasjement, er initiativrik og har vilje til å drive frem prosjekter og evne til å skape resultater sammen med andre
 • Kan jobbe tverrfaglig med utvikling av nye og innovative løsninger i tett kontakt med relevante brukergrupper/organisasjoner og beslutningstagere
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Arbeidsoppgaver i stillingen:

 • Tjenestedesign innen helse både nasjonalt og internasjonalt (global helse)
 • Prosjektutvikling og søknadsskriving
 • Behovskartlegging, konseptutvikling, prototyping, utvikling, testing og evaluering av løsninger
 • Kundekontakt
 • Formidlingsaktiviteter, vitenskapelig og populærvitenskapelig publisering tilknyttet prosjekter og resultater

Hos oss får du:

 • Jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning
 • Spennende og tverrfaglige prosjekter i inn- og utland med støtte fra SINTEFs samlede kompetansenettverk
 • Inngå i et nettverk av designere og forskere i SINTEF og hos våre samarbeidspartnere
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling i et meget anerkjent høykompetansemiljø
 • Dynamisk og fleksibel arbeidsdag
 • Et sosialt og kreativt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum  
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn
 • Arbeidssted i Forskningsveien i Oslo
 • SINTEF har bedriftsbarnehager, bedriftshytter ved sjøen og på fjellet og bedriftsidrettslag

Du må regne med noe reisevirksomhet til kunder og samarbeidspartnere i Norge og internasjonalt. Arbeidsspråk er norsk (skandinavisk) og engelsk.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.no