Oslo universitetssykehus HF har en ledig spennende stilling!

Kunstig intelligens i kreftbiomedisin - toårig forsker- / postdoktorstilling

Søknadsfrist: 01.12.2019

Institutt for kreftgenetikk og informatikk forsker innen biomedisin og informatikk med fokus på å anvende informatikk for å oppnå ny kunnskap i medisin, samt for å utvikle nye medisinske metoder, verktøy og tjenester. Instituttet leder DoMore!-prosjektet som er en del av Forskningsra?det sin fyrtårnsatsing på IKT-forskning innen helse. DoMore!-prosjektet handler bl.a. om å forbedre og effektivisere diagnostikk og prognostikk for kreftpasienter ved bruk av avansert bildeanalyse innen digital patologi. Se www.icgi.no og www.domore.no for mer info.

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.

Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

Seksjon for anvendt informatikk ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk søker etter en dyktig forsker for et engasjement på to år i DoMore!-prosjektet. Kandidaten vil jobbe med oppgaver i forskningsprosjekter tilpasset bakgrunn og kompetanse. Et sentralt prosjekt vil være å utvikle metoder for automatisk analyse av mikroskopbilder av polypper fra tarm for å påvise kreft eller forstadier til kreft.

Instituttet har en egen enhet for applikasjonsutvikling som i dag består av 10 utviklere og 5 vitenskapelig ansatte. Vi arbeider med å utvikle applikasjoner og algoritmer i forskningsprosjekter ved instituttet der et hovedmål er å utvikle prognostiske markører for kreftpasienter basert på ulike bildemodaliteter. Dyp læring med nevrale nett er sentrale verktøy i arbeidet vårt.

Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post. Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Selvstendig arbeid med vitenskapelige prosjekter
 • Utvikle og evaluere nye metoder i biomedisinsk bildeanalyse
 • Publisere forskningsresultater i vitenskapelige tidsskrift
 • Tverrfaglig arbeid med andre utviklere og forskere i et akademisk miljø

Kvalifikasjoner

 • Doktorgrad i fagfelt relevant for stillingen
 • Erfaring fra selvstendig arbeid i forskningsprosjekt
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og systematisk med metodeutvikling og anvendelse av metode i store datasett
 • Kunnskap og interesse for bildebehandling, matematikk og statistikk
 • Erfaring med maskinlæring og dyp læring med nevrale nett i bildeanalyse er positivt
 • Programmeringserfaring er nyttig i stillingen

Personlige egenskaper

 • Ambisiøs, resultatorientert og systematisk
 • Nysgjerrig og kreativ, ryddig og løsningsorientert
 • Evne og vilje til å ta i bruk nye verktøy og teknologier
 • Ønske om å arbeide i forskningsprosjekter som en del av et team

Vi tilbyr

 • Et spennende og innovativt forskningsmiljø på høyt nivå
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

Søknad merkes 4156838158

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen