Ledig stilling ved Norsk Regnesentral

2 forskere innen bildeanalyse og jordobservasjon

Søknadsfrist: 23.02.2020

Forsker / Seniorforsker / Sjefsforsker

Det er stor etterspørsel etter Norsk Regnesentrals kompetanse, og vi vil styrke laget ytterligere.

Norsk Regnesentral

Norsk Regnesentral (NR) er en uavhengig, ideell og allmennyttig privat stiftelse som utfører oppdragsforskning for næringsliv og offentlige virksomheter både i Norge og internasjonalt. Forskningsområdene er statistisk modellering, maskinlæring, kunstig intelligens og IKT. Våre oppdragsgivere er næringsliv og offentlig forvaltning, EU og Norges forskningsråd.Instituttet har 85 ansatte. Vår oppgave er å skape forskningsresultater som brukes og synes.

NR er et av Europas største miljøer innen anvendt statistikk. Største anvendelser er petroleum, finans og forsikring, jordobservasjon, klima og miljø, fiskeri og havbruk, helse, bildeanalyse og kunstig intelligens. Innen IKT arbeides det med cybersikkerhet, smarte sensorer, e-inkludering og universell utforming.

Vi trenger to forskere i bildeanalyse og/eller jordobservasjon med solid bakgrunn i maskinlæring, gjerne med kompetanse innenfor dyp læring. Søkere må ha master eller doktorgrad innen disse feltene. Stillingene ligger i avdelingen SAMBA med 45 forskere.

Vi har lang erfaring i bildeanalyse og jordobservasjon, og Norsk Regnesentral var tidlig ute med å ta i bruk nye teknikker som dyp læring, der vi nå har en stor og voksende portefølje.

Innen generell bildeanalyse jobber vi med anvendelser innen områder som medisin og helse, marin, industri og energi, hvor vi utvikler metoder for å løse problemer som f.eks. å oppdage kreft fra medisinske røntgenbilder eller å beregne fiskemengder fra marine akustikkdata. Her er kompetanse på maskinlæring og dyp læring spesielt viktig, men også generell kompetanse på bildeanalyse.

Innen jordobservasjon arbeider vi med algoritmer på fjernmålte data, dvs. data tatt opp fra satellitt, fly eller drone. Det er en fordel med god signal- og sensorforståelse. Vi utvikler metoder, algoritmer og verktøy for gjenkjenning av objekter, klassifikasjon og beregning av størrelser basert på fysiske modeller. Eksempler på anvendelser er deteksjon av veier, kjøretøy, rester av kulturminner, sel, flom, oljesøl, forsøpling i kystsonen og skader på infrastruktur; klassifikasjon og kartlegging av skog og vegetasjon generelt; og måling av fysiske variable på snø og is.

Du må både være interessert i metoder, anvendelser og oppdragsforskning.

Ved siden av å være en meget sterk metodiker, må du være god til å programmere og interessert i nye utviklingsverktøy. Våre forskere får muligheten til å jobbe med mange ulike metoder, kunder og prosjekter.

Ta gjerne kontakt med våre forskningsledere for mer informasjon.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr 100 % fast stilling, gode lønnsbetingelser og pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid, 5 uker ferie, i tillegg til betalt fri i romjul og påske, og egen personalkantine. Gode opplærings- og utviklingsmuligheter i et inspirerende arbeidsmiljø sammen med høykompetente kolleger innen bildeanalyse, jordobservasjon, statistisk modellering og maskinlæring.

Norsk Regnesentral holder til i Kristen Nygaards hus ved Forskningsparken på Blindern i Oslo. Tiltredelse etter avtale.

Søknaden skal inneholde søknadsbrev, CV, vitnemål og karakterutskrifter fra din høyere utdanning og attester. Vi ser frem til å høre fra deg.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen