Ved Samfunnsavdelingen til NORCE Norwegian Research Centre er det ledig en 100% fast stilling som:

Samfunnsvitenskapelig transportforsker

Søknadsfrist: 31.08.2019

NORCE Norwegian Research Centre

NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse,

klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Ved Samfunnsavdelingen til NORCE Norwegian Research Centre er det ledig en 100% fast stilling som forsker innen samferdselsfeltet. Planlagt tilsettingsdato er høsten 2019. Forskeren ønskes tilsatt i Stavanger, men Bergen kan også være et mulig arbeidssted.

NORCE Samfunn bidrar med kultur- og samfunnsforskning som gir grunnlag for beslutninger politikere, myndigheter og næringsliv skal fatte på sentrale samfunnsfelt. Samfunnsavdelingen har en samlet årlig omsetning på om lag 105 millioner og over 100 ansatte forskere fordelt på kontorstedene Bergen, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Alta og Oslo. Avdelingen består av 7 forskningsgrupper, og gruppene består av forskere fra flere av lokasjonene.

Den nye forskeren skal få arbeidsplass ved forskningsgruppen Klima, miljø, bærekraft. Gruppens sentrale forskningsfelt er bærekraftig mobilitet i byområder, miljøpolitikk og miljøtiltak, klimatilpasning og klimaomstilling. Gruppen består av 13 forskere i fulltidsstilling og 6 forskere i 20% stilling. Gruppen har en tverrfaglig kompetanseprofil som dekker statsvitenskap, sosiologi, økonomi, ingeniørfag/planlegging, sosialantropologi og historie.

Ansvars- og arbeidsområder

 • Analyse av effekter av samferdselspolitiske tiltak
 • Bærekraftig byutvikling
 • Kvantitative og kvalitative undersøkelser
 • Reisevaneundersøkelser

Kvalifikasjoner

 • Søker fortrinnsvis kandidater med doktorgrad innen samferdsel/byplanlegging. Kandidater med mastergrad og relevant erfaring fra forskning eller konsulentvirksomhet er også velkomne til å søke.
 • Planleggerutdanning er en fordel.
 • Vitenskapelige publikasjoner er et stort pluss/vektlegges
 • Søkeren må beherske engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) godt
 • Det er ønskelig at søker har forskningserfaring innen samferdsel/byplanlegging og erfaring med søknadsskriving og nasjonale/internasjonale forskningssamarbeid

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og motivert
 • Målrettet og med gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner

Slik søker du

Søk stillingen elektronisk ved å klikke på «Søk stillingen».

Søknaden skal inneholde:

 • Et motivasjonsbrev som beskriver forskningsinteresser og relevant erfaring
 • CV inkludert publikasjonsliste
 • Kopi av relevante vitnemål
 • Navn og kontaktinformasjon til 2 referansepersoner

NB: Søknader som ikke inkluderer alle nødvendige dokumenter, vil ikke bli vurdert.

Det forutsettes at vi har søkernes tillatelse til å kontakte de referansepersoner som blir navngitt i søknaden. De best kvalifiserte søkerne vil bli kalt inn til intervju av en intern intervjugruppe.

Har du spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med forskningsleder Einar Leknes ([email protected]). Om du har spørsmål om søknadsprosessen, vennligst ta kontakt med HR-rådgiver Monika Voit ([email protected]).

Søk på stillingen her