Stilling:

Forsker innen screeningsteknologi basert på sebrafiskmodell

Søknadsfrist: 21.01.19.

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen både veterinær- medisin og veterinær samfunnsmedisin.


Vi utdanner veterinærer og dyrepleiere. Vi forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder.


Ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin arbeider det ca. 125 ansatte, fordelt på tre seksjoner. Hovedoppgavene for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, veiledning av doktorgradsstipendiater og spesialister, forskning innenfor fagområdet samt informasjon og tjenesteyting til veterinærer, dyreeiere og organisasjoner. Arbeidssted er Adamstuen. Veterinærhøyskolen flytter til Ås i 2020.

Om stillingen

Ved Institutt for basalfag og akvamedisin, Seksjon for anatomi og patologi er det ledig stilling (50%) som forsker innen screeningsteknologi basert på sebrafiskmodell med varighet 1 år, med mulighet for forlengelse.

Seksjon for anatomi og patologi ved NMBU Campus Adamstuen har 16 vitenskapelige og 8 teknisk/administrativt ansatte. Hovedaktivitetene er undervisning og forskning innen veterinær anatomi og patologi. Forskningen er i dag konsentrert om immunsystemet hos fisk og husdyr. Hovedfokus ligger på infeksjons- og produksjonssykdommer som prionsykdom og inflammatorisk tarmsykdom.

Stillingen er knyttet til «Foods of Norway» som er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd. Sentret har som hovedmål å utvikle bærekraftige fôrressurser fra underutnyttet biomasse som skog, makroalger (tang og tare) og grovfôr ved hjelp av ny teknologi. Senteret skal også utvikle robuste husdyr med høy fôreffektivitet for å øke produksjon av melk, kjøtt og fisk basert på lokale fôrressurser. Sentret bruker modellfiske som verktøy for vurdering av små mengde fôrressurser

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver for den som ansettes vil være

 • Planlegge, gjennomføre og rapportere effekter på helse i modellfisk fôret med nye fôrressurser
 • Planlegge, gjennomføre og rapportere studier av smitteforsøk hos modellfisk
 • Veiledning av stipendiater og forskerlinje-/master studenter

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Det kreves:

 • Doktorgrad innen screeningsteknologi basert på sebrafiskmodell
 • God kjennskap til sebrafisk biologi inkluderte modell/screening systemer for vurdering av helseeffekter
 • God kjennskap til relevante teknikker innbefattende molekylærbiologiske teknikker
 • Veiledererfaring

Det er ønskelig med:

 • Gode datakunnskaper
 • Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Tilgang til internasjonalt faglig nettverk

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • evne til selvstendig arbeid
 • gode samarbeidsegenskaper
 • personlig egnethet

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1109 Forsker, lønnsramme 24 (ltr. 61-67) (NOK 534 100 – 597 400).

Ansiennitetsopprykk i stillingen som 1109 Forsker.

Nærmere opplysninger ved Prof. Charles McL. Press, tlf: +47 67232090, e-post: [email protected]

Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen.

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 21.01.19.

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. (18/06614) til NMBU, Institutt for (basalfag og akvamedisin), postboks 369 Sentrum, 0102 Oslo, innen (21.01.19).

Søk stillingen