Ledig stilling ved NMBU

Forsker innen mattoksikologi

Søknadsfrist: 05.05.2019

Om stillingen

Ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved NMBU Veterinærhøgskolen er det ledig en midlertidig heltidsstilling som forsker innen mattoksikologi med varighet 2 år.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (MatInf) består av tre fagseksjoner: Seksjon for farmakologi og toksikologi, Seksjon for mattrygghet og Seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi, med til sammen ca. 90 ansatte.


Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, samt å drive forskning på høyt internasjonalt nivå, innenfor områdene mattrygghet og fiske- og dyrehelse. I tillegg legges det ned et betydelig arbeid i forbindelse med de mange service- og referansefunksjoner instituttet har for offentlige og private aktører.


NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

Den som ansettes vil jobbe med NFR-prosjektet: Norwegian processed foods in the prevention of colorectal cancer – VegMeatCRC. Hele prosjektet varer i 3 år. Den utlyste forskerstillingen gjelder for de to siste årene av prosjektet.

Arbeidsoppgaver

 • Avl og genotyping av Veterinærhøgskolens musemodell A/J Min/+
 • Planlegging og gjennomføring av dyreforsøk
 • Designe fôr for å teste prosessert kjøtt, håndtere og teste karsinogener knyttet til prosessert kjøtt
 • Lage tarmpreparater for tarmkreftanalyser, histologi, kjemiske analyser og analyser av mikrobiota
 • Gjennomføre mikroskopering av tarmoverflaten og kvantifisere antall, størrelse og lokalisering av tarmlesjonene
 • Bearbeide og tolke resultater med avanserte statistiske analyser
 • Faglig oppdatering ved litteraturgjennomgang
 • Bidra til godt samarbeid med prosjektpartnere
 • Publisere vitenskapelige artikler på engelsk
 • Presentere resultater muntlig i ulike fora
 • Delta i populærvitenskapelig kommunikasjon

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Norsk doktorgrad, eller utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad innen toksikologi, patologi eller tilsvarende
 • Erfaring med dyreforsøk, helst modeller for kreft
 • God evne til selvstendig vitenskapelig produksjon
 • Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Erfaring som selvstendig forsker eller postdoc

Det er ønskelig med:

 • Kunnskap og erfaring innen kreftbiologi
 • Kunnskap og erfaring innen tarmfysiologi og anatomi
 • Kunnskaper og erfaring innen mattoksikologi

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Evne til selvstendig vitenskapelig arbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • God evne til muntlig presentasjon på engelsk og norsk

Det er ønskelig med:

 • Stor arbeidsevne
 • Faglig nysgjerrighet og kreativitet

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1109 Forsker, lønnsramme 24 (ltr. 61-70) (NOK 534 100-631 700), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 05.05.2019

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 19/01324 til NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Postboks 369 sentrum, 0102 Oslo, innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen