Ledig stilling ved NMBU

Forsker innen forsøksdyrmedisin

Søknadsfrist: 23.04.2019

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøyskolen er det ledig en to-årig 100 % stilling som forsker innen forsøksdyr og produksjonsdyrmedisin.

Den aktuelle stillingen er lagt til Seksjon for eksperimentell biomedisin.

Arbeidsoppgaver

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås.


Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Institutt for Produksjonsdyrmedisin har 4 seksjoner og i underkant av 100 ansatte. De 3 seksjonene ved Campus Adamstuen, Oslo omfatter medisinsk og kirurgisk klinikk samt ambulatorisk klinikk for produksjonsdyr, forebyggende helsearbeid, dyrevelferd, rettsmedisin, samt eksperimentell biomedisin med gnageravdeling, to akvarieavdelinger (modellfisk og laks), samt fasiliteter for store og små produksjonsdyr. Den fjerde seksjonen på Høyland, Sandnes har virksomhet konsentrert rundt småfe og gris.

Hovedoppgaver for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, forskning samt informasjon og tjenesteyting til veterinærer, dyreeiere og organisasjoner. Instituttet tar også del i etter- og videreutdanning av veterinærer.


NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

Seksjonen har en viktig oppgave i å yte service i forbindelse med forskningsprosjekter og dyreforsøk på ulike dyrearter. Den som tilsettes, skal arbeide med å tilrettelegge tjenester for forskere innen fagområdet forsøksdyr.

En annen viktig oppgave vil være å utvikle seksjonens forskningsaktivitet, der oppdrettsfisk og modellfisk er satsningsområder.

Den som tilsettes forventes å utvikle forskningsaktivitet med fokus på in vivo-modeller.

Den som tilsettes vil også få en særlig rolle i å planlegge flyttingen av NMBU Veterinærhøyskolen, spesielt Seksjon for eksperimentell biomedisin, fra Campus Adamstuen til Campus Ås i 2020.

Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen.

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjoner:

  • Doktorgrad i biologi eller veterinærmedisin med fokus på reproduksjons-bioteknologi
  • Solid forskningsbakgrunn med små modellfisk og laksefisk i forsøk
  • Erfaring med prosjektledelse og prosjektadministrasjonsledelse på nasjonalt og internasjonalt nivå (EU-prosjekter)
  • Erfaring med levering av laboratorie- og analysetjenester
  • FELASA C-autorisasjon

Personlige egenskaper

  • Interesse for problemstillinger knyttet til forsøksdyr
  • Genuin interesse for vitenskapelig arbeid
  • Evne til å jobbe selvstendig og i team
  • Fleksibel, positiv og løsningsorientert innstilling

Andre kvalifikasjoner

  • Gode norsk- og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1109 Forsker, lønnsramme 24, ltr. 61-77 (NOK 534 100 - 731 400), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 23.04.2019

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 19/01541 til NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin, Postboks 369 sentrum, 0102 Oslo, innen søknadsfristens utløp.

Søk på stillingen