Stilling:

Forsker innen radikalisering og voldelig ekstremisme

Søknadsfrist: 01.03.2019.

Fast stilling som forsker innen radikalisering og voldelig ekstremisme

Vi søker etter en forsker med erfaring med og/eller interesse for forskning på radikalisering og voldelig ekstremisme, og som vil bidra til å utvikle og gjennomføre prosjekter på dette feltet ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Vår forskning på området radikalisering og voldelig ekstremisme er forankret i regjeringens Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Vi skal særlig forske på helsesektorens arbeid på dette feltet.

Arbeidsoppgaver

 • igangsette, gjennomføre og lede forskningsprosjekter
 • bidra til å bygge opp et miljø på forskning om radikalisering og voldelig ekstremisme
 • delta i og ha ansvar for utrednings- og utviklingsprosjekter
 • formidle vitenskapelig samt til praksisfeltet og allmenheten
 • bidra til forskningssamarbeid internt og eksternt

Krav til kvalifikasjoner

 • doktorgrad innen samfunnsfag, psykologi, helsefag eller medisin
 • forskningserfaring med radikalisering og voldelig ekstremisme, volds- og kriminalitetsforebygging eller generell volds- og traumeproblematikk
 • god metodekompetanse -kompetanse i både kvalitativ og kvantitativ metode er et fortrinn
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

I tillegg legger vi vekt på

 • evne til selvstendig, analytisk og resultatorientert arbeid
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • engasjement for og evne til å formidle kunnskap i nasjonale og internasjonale miljøer
 • erfaring med gjennomføring av prosjekter og prosjektledelse
 • erfaring med å søke eksterne forskningsmidler
 • erfaring med nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid

Vi tilbyr

 • fast stilling
 • spennende muligheter for videreutvikling i Norges fremste forskningsmiljø om vold og traumatisk stress
 • lønn etter avtale
 • medlemskap i kollektiv gruppelivs- og ulykkesforsikring og i Statens pensjonskasse
 • hyggelige og moderne lokaler i Nydalen

Søknadsfrist: 01.03.2019.

Søknaden sendes via finn.no, og merkes «forsker innen radikalisering og voldelig ekstremisme»

I tillegg til søknad med CV ber vi om å få tilsendt 1-4 arbeider som dokumenterer relevant forskningskompetanse.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønske ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette (Offentleglova § 25).

Har du spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med: