Stilling:

Forskere innen marinbiologi

Søknadsfrist: 13.03.2019

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.


NIVA-gruppen har omlag 340 medarbeidere. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar, København og Kina, en forskningsstasjon ved Drøbak, samt datterselskaper i Tromsø og Chile.

Seksjon for marinbiologi trenger å øke sin kapasitet og kompetanse. Vi søker derfor nye engasjerte og dyktige medarbeidere med høyere utdanning innen marinbiologiSeksjon for marin biologi jobber innen bentisk kystøkologi, med fokus på struktur, funksjon og interaksjon mellom arter på både bløtbunn og hardbunn. Studier av de økologiske effektene av menneskelig aktivitet i kyst og havområdene er en viktig del av jobben. Overvåking av fremmede marine arter, truete arter og kartlegging av marine naturtyper er viktige langsiktige oppgaver. I tillegg jobber vi blant annet innenfor nyere fagområder som økosystemtjenester i kystfarvann og restaurering av marine bunnsamfunn.

Les mer om seksjonen på www.niva.no/forskning/marin-biologi

I vårt arbeid bruker vi metoder som multivariate analyser, egenskapsanalyser, næringsnettanalyser, romlig statistisk og økologisk modellering i tillegg til mer tradisjonell metodikk som artsidentifisering og klassifisering av økologisk tilstand. Felt- og mesokosm-studier er viktige for innhenting av data, og i felt bruker vi alt fra etablerte robuste metoder som dykkeregistreringer, til bruk av ROV, droner og satellitt.

Vi ønsker nå flere medarbeidere som kan bidra til å utvikle vår kompetanse og verktøykasse innenfor våre arbeidsområder og disse vil jobbe i et høykompetent og tverrfaglig miljø. Vi har stor feltaktivitet og trenger derfor personer med felterfaring. God artskunnskap og kompetanse innen bruk av moderne genbaserte metoder for artsidentifisering vil bli tillagt vekt. Dykkersertifikat som tillater vitenskapelig dykkearbeid er en fordel.

Arbeidssted vil fortrinnsvis være NIVAs hovedkontor i Oslo eller ved regionskontoret i Grimstad.

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig at du innehar en doktorgrad i marinbiologi/-økologi samt relevant kompetanse og erfaring innen flere av følgende områder:

 • Marin bentisk økologi
 • Feltarbeid, feltinnsamlingsdesign, forsøksdesign
 • Taksonomi, herunder erfaring i identifisering av norsk marin fauna/flora og kompetanse innenfor molekylærbiologiske metoder
 • Multivariate analyser, romlig statistikk, næringsnett- og egenskapsanalyser
 • Formidling av resultater i peer review- og populærvitenskapelige tidsskrifter
 • Søknadsskriving/prosjektakkvisisjon og prosjektledelse

Egenskaper

Vi ønsker at du er engasjert og initiativrik med god gjennomføringsevne. Du har god skriftlig og muntlig kunnskap i engelsk, samt gode kunnskaper i et skandinavisk språk. Det er en fordel at du har erfaring med prosjektakkvisisjon og prosjektledelse.

NIVA tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et ledende nasjonalt vannfaglig forskningsinstitutt med stor samfunnsmessig betydning
 • Inngå i et nettverk av forskere internt og eksternt
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Et flerkulturelt, sosialt og kreativt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Ref. nr.: 4020217131

Søk på stillingen

Kontaktinfo:

 • Mats Walday, +47 971 51 705