Ledig stilling ved Norsk institutt for naturforskning

Samfunnsvitenskapelige forskerstillinger

Søknadsfrist: 01.09.2019

Ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) sin avdeling på Lillehammer er det ledig 1-2 stillinger for forskere med samfunnsvitenskapelig kompetanse og interesse for problemstillinger knyttet til naturforvaltning og bærekraftig utvikling.

NINA

NINA er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som en stiftelse (www.nina.no). Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med over 270 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim. Vi har avdelinger i Oslo, Bergen, Lillehammer og Tromsø. NINA er med i FRAM-senteret i Tromsø, CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn i Oslo og Senter for Reiselivsforskning på Lillehammer. NINA har ca 25 forskere med samfunnsvitenskapelig bakgrunn, og mange av disse har arbeidssted på Lillehammer. NINAs motto er: samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger.


NINAs avdeling på Lillehammer har en bred aktivitet knyttet til forskning innen samfunns- og naturvitenskap, og en rekke fler- og tverrfaglige prosjekter. Viktige temaområder er natur- og viltforvaltning, friluftsliv, turisme, og ferskvanns- og fiskeøkologi. I tillegg til forskning utføres også interesse- og bærekraftsanalyser, konsekvensutredninger og rådgivning. Sentrale oppdragsgivere er miljøforvaltningen, kommuner, næringslivet, Norges forskningsråd og organisasjoner. Avdelingen har utstrakt samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner og har et mål om økt internasjonal finansiering av prosjekter, bl.a. gjennom EU-midler.

Om stillingene:

Stillingene er rettet mot anvendt samfunnsvitenskapelig forskning på knyttet til bærekraftmål og relasjoner mellom mennesker og natur. Forskergruppen benytter ofte sosial-økologiske perspektiver og jobber med problemstillinger knyttet til naturforvaltning, klimaomstilling, folkehelse, livskvalitet, økosystemtjenester, naturopplevelser, kulturmiljø, arealbruk og planlegging, bærekraft og utfordringer og muligheter i spennet mellom miljøvern og næringsutvikling. Forskerne har selvstendig ansvar for de fleste delene av et forskningsprosjekt, inkludert markedsarbeid, design, datainnsamling, publisering og formidling av forskningsresultater. Internasjonal vitenskapelig publisering og bidrag til utvikling av nye prosjekter nasjonalt og internasjonalt er viktig. Forskerne gis betydelig frihet til å utvikle prosjekter i henhold til egen faglig bakgrunn og interesse innen disse rammene.

Arbeidsoppgaver:

• Forskning knyttet til både anvendte og mer grunnleggende problemstillinger og oppdrag

• Prosjektledelse, herunder prosjektutvikling, akkvisisjon, gjennomføring og formidling

• Strategisk planlegging og utvikling av nye muligheter

• Forskningsformidling og relasjonsbygging mot forvaltning, oppdragsgivere, brukere og forskningspartnere

Hvem søker vi?

Du er initiativrik og liker å samarbeide med andre, både innad i NINA og i andre fagmiljøer om forskning, formidling og prosjektutvikling knyttet til de store miljøutfordringene samfunnet står overfor. Du er innstilt på en utfordrende og variert hverdag, og har god forståelse av hva anvendt forskning innebærer, herunder forståelse for ulike samfunnssektorers behov og utfordringer.

Kompetansekrav:

Doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen geografi, psykologi, sosiologi eller sosialantropologi, evt. tilsvarende forskerutdanning fra relevante tverrfaglige studieprogram. Godt utviklet kvantitativ og/eller kvalitativ metodekompetanse og erfaring fra arbeid i flerfaglige team er ønskelig. Utmerket skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk kreves. Det er også ønskelig med gode ferdigheter i norsk/nordisk språk. Vi ser for oss en forsker med en viss erfaring etter avlagt doktorgrad, gjerne fra postdoc-stilling eller oppdragsforskning, evt. med annen relevant erfaring, som også kan ta en prosjektlederrolle.

Vi tilbyr:

• fast arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter

• lønn som forsker avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standardSøknad sendes elektronisk til [email protected]

Den må inneholde CV med informasjon om utdanning, relevant arbeidserfaring og publikasjonsliste.

De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju.

NINA arbeider aktivt for å rekruttere kvinner i forskerstillinger og kvinner oppfordres derfor til å søke.

Henvendelser om utlysningen kan gjøres til:

Søknadsfrist er 1. september 2019.