NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning har en ledig spennende stilling!

Samfunnsforskere til studier av grunnopplæringen

Søknadsfrist: 14.01.2022

NIFU

NIFU er et uavhengig forskningsinstitutt med omlag 85 ansatte. Våre forskningsområder omfatter hele det kunnskapspolitiske området - fra grunnopplæring og høyere utdanning til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet.


Vår forskning er utfordringsdrevet og handlingsorientert, og forskningsresultatene er ofte kunnskapsgrunnlag for politiske beslutninger. Instituttet er sertifisert som Miljøfyrtårn.Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell legning, religion og etnisk bakgrunn.

NIFU søker engasjerte forskere til fagfeltet grunnopplæringen.

NIFU søker forskere som ønsker å jobbe i skjæringsfeltet mellom forskning og kunnskapspolitikk. Stillingene er knyttet til fagområdet grunnopplæring, som gjennomfører studier av barnehage, grunnskole, studie- og yrkesforberedende utdanningsprogrammer i videregående skole, voksenopplæring og fagopplæring.

Vi legger stor vekt på personlig egnethet og søker etter deg som er samarbeidsorientert, selvstendig, kreativ og nytenkende. Du vil arbeide prosjektbasert og i tverrfaglige team, og du må være fleksibel og kunne håndtere flere prosjekter samtidig. I tillegg til kompetansen du bringer med deg, må du være interessert i å sette deg inn i nye områder relevante for instituttet.

Les mer her.

Arbeidsoppgaver:

 • Initiere, planlegge, utforme og søke på oppdragsprosjekter og forskningsmidler fra regionale, nasjonale, nordiske og internasjonale kilder
 • Gjennomføre og lede forskningsprosjekter, rapportere, publisere og formidle resultater
 • Bidra til instituttets vitenskapelige aktivitet, oppdragsvirksomhet, samt utvikle forskningsvirksomheten generelt innen NIFU sine forsknings- og satsningsområder

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen samfunnsvitenskap eller utdanningsvitenskap
 • Kompetanse og forskningserfaring knyttet til barnehagefeltet, grunnskole, videregående opplæring eller fagopplæringen
 • Solid kompetanse og erfaring med kvalitative og/eller kvantitative metoder
 • Evne til å samarbeide tverrfaglig og handlingsrettet i et arbeidsmiljø med tidvis høyt tempo
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner

Meget gode norskkunnskaper og gode engelskkunnskaper er et krav.

Du er særlig interessant som søker dersom du har interesse for og erfaring med:

 • studier av inkludering, mangfold, migrasjon og diskriminering
 • studier av videregående, fagopplæring, fullføring og frafall
 • studier av tidlig innsats
 • diskursanalyse, dokumentanalyser av læreplaner og politiske dokumenter
 • sampling, utvikling, distribusjon og analyse av spørreundersøkelser
 • psykometri, testutvikling og analyser av tester (eks. IRT)

Søknadserfaring, relevante nettverk, og kunnskap om forvaltningen vil telle positivt i vurderingen.

Vi tilbyr:

 • Interessante og utfordrende forskningsprosjekter i nær tilknytning til politiske beslutningsprosesser.
 • Et stimulerende, tverrfaglig forskningsmiljø med internasjonal kontaktflate og høy synlighet i media
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Lokaler sentralt på Tøyen, med Oslos beste utsikt

NIFU er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon

 • CV, inkludert liste over publikasjoner og prosjekter
 • Relevante vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • Eventuelle relevante publikasjoner fra de siste fem år. Inkluder gjerne relevante rapporter, kronikker og liknende formidlingsarbeid (maks fem)
 • Tre referanser, med informasjon om navn, telefonnummer og relasjon til deg

Kontaktperson:

 • Forskningsleder Studier av grunnopplæring, Roger Andre Federici, 959 36 231

Alle søknader behandles konfidensielt

Søk på stillingen

Hjemmeside: www.nifustep.no

Powered by Labrador CMS