Stilling:

Forsker innen mineralressursgeologi

Søknadsfrist: 21.12.2018

Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs oppgaver omfatter geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, informasjon og rådgivning, til det offentlige og til industrien. Vår virksomhetsidé er Geologi for samfunnet. NGU har 206 ansatte fra 29 nasjoner, hvorav ca. 65 prosent er forskere.


Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har en ledig stilling som forsker/seniorforsker innen mineralressursgeologi. Stillingen er tilknyttet Lag for mineralressurser.

Laget for mineralressurser har 15 ansatte, primært geologer, som arbeider på prosjekter innen malm- og industrimineralgeologi. Prosjektene er generelt forskningsbaserte og organisert tematisk etter ressurstype eller regionale perspektiv, men omfatter også bl.a. databaser, og sammenstilling av informasjon/kommunikasjon rettet mot ulike ikke-geofaglige interessenter. Laget har ansvar for flere databaser og har et betydelig samarbeid med både universiteter, offentlig forvaltning, mineralnæring og søsterorganisasjoner i og utenfor Europa.

NGU inviterer kvalifiserte søkere med dokumentert kompetanse innen malm- eller industrimineralgeologi, fortrinnsvis innenfor ett eller flere av følgende emner/tema, til å søke:

  • Magmatiske malmforekomster
  • Vulkanogene massive sulfidforekomster
  • Industrimineraler

Kandidater forventes å ha bred kunnskap om de aktuelle fagfeltene. Det forventes at kandidater har dokumentert evne til å rapportere og publisere egne konklusjoner og samtidig er i stand til å kommunisere med ett ikke-vitenskapelig publikum. Det forutsettes at søkere har både erfaring fra og ønske om feltarbeid. NGU har et velutstyrt laboratorium for avansert mineralkarakterisering og geokronologi. Kunnskap eller erfaring fra fagfelt som er viktige for forståelsen av forekomstgeologi, metallogenese og prospektivitet, som f.eks. geokjemi, geokronologi og geofysikk, vil bli vektlagt.

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer og med gode muligheter for internasjonalt samarbeid. NGU ser mangfold som en styrke for oppgaveløsing og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. NGU er en IA-bedrift, og vil legge forholdene til rette for søkere med nedsatt funksjonsevne.

Stillingen blir lønnet i samsvar med utdanning og erfaring etter Statens hovedtariffavtale som: Forsker med mastergrad (stillingskode 1108) fra kr 449 000,-. Forsker med doktorgrad (stillingskode 1109) fra 514 800,- brutto pr år. Av beløpet trekkes 2% til Statens Pensjonskasse.

Mer informasjon om stillingen kan en få ved å kontakte:

Søknad med CV, vitnemål, publikasjonsliste, forskningsinteresse, og navn og epostadresse på tre referansepersoner sendes innen 21. desember 2018 ved å trykke ”søk på stilling” oppe til høyre.

Søkerlistene er offentlige. I følge Offentlighetsloven § 25, andre ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Kandidaten vil da bli varslet på forhånd.

Webcruiter-ID: 3981131899

Søk på stillingen