Stilling:

Forsker i terrestrisk kvartærgeologi

Søknadsfrist: 17.02.2019

Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs oppgaver omfatter geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, informasjon og rådgivning, til det offentlige og til industrien. Vår virksomhetsidé er Geologi for samfunnet. NGU har 206 ansatte fra 29 nasjoner, hvorav ca. 65 prosent er forskere.


Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no

Det er ledig en fast stilling som forsker i kvartærgeologi ved NGU. Stillingen er knyttet til laget for kvartærgeologi, og vi søker etter en godt kvalifisert og motivert geolog som vil delta i feltarbeid over hele landet.

Søkere til stillingen må ha fullført mastergrad eller doktorgrad. Vi ønsker en person med gode kunnskaper og ferdigheter innen feltbasert terrestrisk kvartærgeologi/glasialgeologi. Relevant felterfaring må kunne dokumenteres. Søkere må kunne dokumentere kunnskap og erfaring innen ett eller flere av følgende områder: Kvartærgeologisk kartlegging, glasiale avsetningsprosesser, klastisk sedimentologi, dannelser av landformer, kvartær landskapsutvikling og kvartær stratigrafi. Erfaring med Geografiske Informasjonssystemer (GIS) og visualiseringsverktøy vil være en fordel.

Det legges vekt på gode samarbeidsegenskaper, selvstendighet, interesse for feltarbeid og evne til å initiere og lede prosjekter. Den som blir tilsatt må kunne bidra med formidling av geologi til brukere av NGU sine kartdata, til nasjonale og internasjonale forskningsmiljø, og til samfunnet generelt. Det må påregnes fire til åtte ukers feltarbeid hvert år, bl.a. kvartærgeologisk kartlegging. Den som blir tilsatt må kunne beherske skandinavisk språk skriftlig og muntlig. Gode engelskkunnskaper er en fordel. Kandidaten må ha førerkort for bil.

Vi kan tilby et godt og kompetent arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer og gode muligheter for faglig utvikling og internasjonalt samarbeid. NGU ser mangfold som en styrke for oppgaveløsningen, og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi vil legge forholdene til rette for søkere med nedsatt funksjonsevne.

Stillingen blir lønnet etter Statens hovedtariffavtale som:

Forsker med doktorgrad (stillingskode 1109) fra kr. 514 800,- brutto pr. pr. år.

Forsker med mastergrad (stillingskode 1108) fra kr. 449 000,- brutto pr. år

Av beløpet trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad med CV, vitnemål og navn på tre fagpersoner som referanser registreres elektronisk innen 17. februar 2019 ved å trykke ”Søk på stilling” oppe til høyre.

I henhold til offentlighetsloven § 25, andre ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Kandidaten vil da bli varslet på forhånd.

Søk på stilling