Ledig stilling ved SINTEF

Forsker / Seniorforsker - Maritime energisystemer

Søknadsfrist: 20.10.2019

Maritime energisystemer omfatter alt som har med energiproduksjon, -lagring og -bruk om bord i skip. Våre forskere jobber med løsninger for fremtidens skip hvor målet er å bruke energi mer effektivt, samt redusere utslipp til luft og vann. Den internasjonale maritime organisasjon (IMO) gikk i 2018 ut med en ambisjon om at global skipsfart skal kutte sine klimagassutslipp med minst 50% innen 2050. Dette er en krevende ambisjon, og vi tar mål av oss å være den viktigste leverandør av faktabaserte løsninger på dette området.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Vi er en forskningsgruppe med 7 personer, og vi søker å styrke gruppa gjennom 1-2 nye kolleger. Vi jobber i tett samarbeid med andre deler av SINTEF, med NTNU og med andre relevante kunnskapsaktører i Norge. Vi jobber også tett på industrien og bistår dem med å implementere nye løsninger i arbeidet med kontinuerlig forbedring og utslippsreduksjoner.

Vi er i dag involvert i forskningssentre som SFI Smart Maritime og LowEmission, større prosjekter som Pilot-E (FreeCO2ast, HYBRIDskip) og flere andre innovasjonsprosjekter med norsk maritim industri. Vår virksomhet omfatter alt fra utredningsarbeider, modellering og simulering av maritime energisystemer, et av verdens mest avanserte og komplette maritime maskinerilaboratorier samt feltoppdrag. Vi står også foran en av de største satsingene på forskningsinfrastruktur i Norge, Ocean Space Center, som vil danne grunnlaget for vår satsing inn i fremtiden. Når du blir med på laget vårt får du en unik mulighet til å være med og forme fremtidens norske forskningsinnsats på maritime energisystemer.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra i norske og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Selge og utvikle nye prosjekter i samarbeid med kunder
 • Utvikle og styrke vår eksperimentelle virksomhet
 • Lede samarbeidsprosjekter med private og offentlige kunder og andre forskningspartnere
 • Formidle av forskningsresultater, drive kursvirksomhet og vitenskapelig publisering
 • Bidra i strategisk utvikling av fagmiljøet

Vi søker personer som har:

 • Relevant universitetsutdannelse på MSc eller PhD-nivå, innenfor marint maskineri, termodynamikk, forbrenningsmotorer, kybernetikk
 • Relevant erfaring fra forskningsmiljø, rådgiver-, entreprenør- eller produksjonsbedrift
 • Har kundefokus og er løsningsorientert 
 • Gode analytiske evner, metodisk i tilnærming til problemstillinger
 • Har erfaring fra eksperimentell laboratoriebasert virksomhet
 • Erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse
 • God kjennskap til maritim industri
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og/eller annet skandinavisk språk, samt engelsk

Vi tilbyr:

 • Et godt, dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver senest i år
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor 55% av våre forskere har doktorgrad
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og en konkurransedyktig lønn

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com