Stilling:

Undervisnings- og forskerstilling innen materialer for energiteknologiske anvendelser

Søknadsfrist 12. desember 2018

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden; tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg. Vi er en høgskole i vekst og utvikling som legger vekt på godt samarbeid på tvers av fagmiljø og nærhet til våre studenter. Vi har en solid posisjon i næringslivet med gode relasjoner til våre lokale og regionale partnere.

Vi tilbyr et bredt spekter av studier på bachelor- og masternivå, med utgangspunkt i aktuelle forskning.

Avdeling for ingeniørfag søker førsteamanuensis / førstelektor med kompetanse innen materialer for energiteknologiske anvendelser til 100 % undervisnings- og forskerstilling.

Arbeidsområder:

 • Undervisning og veiledning innen materialteknologi knyttet til Master i Green Energy Technology og relevante fag tilknyttet avdelingens bachelorprogram
 • Forskning innen fagområdet materialer for energiteknologiske anvendelser
 • Søke aktivt om eksternfinansierte forskningsprosjekter
 • Videreutvikle avdelingens forskningslaboratorier for materialteknologi

Kvalifikasjonskrav:

 • doktorgrad/PhD eller dokumentert forsknings- og utviklingsarbeid på tilsvarende nivå innen materialteknologi
 • publikasjoner i internasjonale tidsskrifter innen fagområdet materialer for energiteknologiske anvendelser
 • gode engelskkunnskaper

Det legges i tillegg vekt på:

 • erfaring med å bygge opp måleutstyr til laboratorier
 • erfaring med utvikling av søknader om eksternfinansiering
 • høy impact factor på relevante publikasjoner de siste 5 år
 • forskningserfaring innen minst to av følgende eksperimentelle teknikker:
  • reologi
  • dynamisk lysspredning og elektroforetisk mobilitet
  • isotermisk kalorimetri
  • "guarded hot plate system"
 • forskningserfaring med datasimuleringer for å beregne energieffektiviteten i materialer
 • gode kunnskaper i norsk eller ett annet skandinavisk språk

Dersom høgskolens ansettelsesmyndighet ikke kan ansette kvalifisert søker i stilling som førsteamanuensis/ førstelektor, kan det bli aktuelt å tilby midlertidig ansettelse som høgskolelektor for inntil 2 år med krav om kvalifisering til førstestilling innen periodens utløp. Det forutsettes da at den som ansettes er i sluttfasen av sin doktorgradsavhandling, eventuelt kan dokumentere omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer samme nivå.

Generelle kvalifikasjonskrav

Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner / relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.

Fast ansettelse i stillingen forutsetter dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse. Dersom du mangler dette, kan ansettelsen gjøres betinget i inntil tre år. Høgskolen tilbyr eget kursopplegg innen høgskolepedagogikk og kollegabasert veiledning.

Vi tilbyr

 • Avhengig av din ansiennitet og kvalifikasjoner får du lønn som som 1011 førsteamanuensis / 1198 førstelektor i spennet kr. 486 100 - 720 100.
 • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Vi tilbyr gunstige pensjons- og lånemuligheter gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse, se www.spk.no.

Høgskolen i Østfold er IA-bedrift og vi følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulike nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Kontaktpersoner

Hvis du har spørsmål om stillingen kan disse rettes til:

 • professor Anna-Lena Kjøniksen, tlf 919 91 942
 • studieleder Annette Veberg Dahl, tlf 957 32 371
 • dekan Geir Torgersen, tlf 483 50 480

Innsending av søknad og publikasjoner

Da din søknad skal vurderes av et sakkyndig utvalg, ber vi deg om å legge ved:

 • fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt
 • inntil 10 relevante publikasjoner/arbeider
 • attester og vitnemål

Denne dokumentasjonen kan eventuelt ettersendes - i 3 eksemplar - senest en uke etter søknadsfristens utløp til:

Høgskolen i Østfold

HR-enheten

PB 700, 1757 Halden

Merk søknad: Ref. 18/01593

Dersom du ønsker konfidensiell behandling av din søknad, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.

Benytt søknadsskjema på denne siden for å sende inn søknad og CV.

Søk på stillingen