Stilling:

Forsker - fiskeri- / marinbiologi (marine tropiske økosystemer)

Søknadsfrist 31.12.2018

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttet i Europa med vel tusen ansatte og en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Vårt hovedkontor ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.


1. januar 2018 ble HI fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Om stillingen

Havforskningsinstituttet har ledig en fast stilling som forsker med fiskeribiologisk, marinbiologisk eller annen relevant akademisk bakgrunn og med kompetanse innenfor mengde- og bestandsberegning av fisk. Stillingen er plassert i forskningsgruppen Havforskning i utviklingsland, med arbeidssted Bergen.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til instituttets prosjekter i utviklingsland, både innenfor EAF-Nansenprogrammet og bilaterale prosjekter. Avdelingen har i dag prosjekter i omkring 10 land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Prosjektene er i stor grad finansiert av Norad / Utenriksdepartementet og ofte i samarbeid med FN-organisasjoner. Innsats inn mot Havforskningsinstituttets øvrige prosjekter kan være aktuelt.

Omfattende reisevirksomhet må påregnes, inkludert toktvirksomhet i tropiske strøk med forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen. Toktene har en varighet på 2-4 uker.

Kvalifikasjoner

Søkere må ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen fiskeribiologi eller annet nærstående relevant fagfelt. Kompetanse og erfaring innenfor mengde- og bestandsberegning av fisk er en forutsetning for stillingen.

 • Erfaring/kompetanse innen følgende område (i prioritert rekkefølge) er ønskelig:
 • Erfaring fra vitenskapelige tokt, gjerne som toktleder.
 • Arbeid med eller god kjennskap til arbeid med utviklingsland og internasjonale organisasjoner.
 • Undervisnings-/veiledningserfaring.
 • Søkeren må beherske engelsk og norsk godt, både skriftlig og muntlig. Kjennskap til andre språk (gjerne fransk, spansk eller portugisisk) vil være en fordel.

Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper samt evne til å arbeide selvstendig, effektivt og målrettet er viktige kriterier. Erfaring fra planlegging og gjennomføring av prosjekter er sentralt. Søkeren bør inneha gode sosiale evner. Ettersom man må forvente å samarbeide med personer og institusjoner i hele verden, inkludert i utviklingsland, bør søkeren være diplomatisk, tålmodig og kunne håndtere ulike kulturer og arbeidsmetoder.

Gyldig helseattest fra godkjent sjømannslege, ikke eldre enn to måneder, må fremlegges ved tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil blant annet fylles av følgende arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, delta og lede tokt med FF Dr. Fridtjof Nansen. Disse toktene innebærer i stor grad opplæring av toktdeltagere fra samarbeidsland. Dette inkluderer også for- og etterarbeid, rapportering og deltagelse på møter.
 • Delta i fish stock assessment-arbeidsgrupper i ulike land og regioner.
 • Delta i bilaterale prosjekter for å styrke kompetanse innen forskning og forvaltning i institusjoner i utviklingsland. Prosjektledelse er også aktuelt.

Vi tilbyr:

 • Et godt, utfordrende og kreativt arbeidsmiljø i en verdensledende forskningsinstitusjon.
 • Varierte arbeidsoppgaver i en internasjonalt rettet avdeling.
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud.
 • Lokaler sentralt i Bergen.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som 1110 eller 1183 forsker avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønnen trekkes et 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. For innplassering som forsker 1110/1183 kreves formell kompetansevurdering. Vurderingen gjennomføres av en sakkyndig komité.

Arbeidsspråket ved Havforskningsinstituttet er norsk. Det forventes at internasjonale kandidater er villige til å lære norsk. Norskopplæring vil bli tilbudt. Kandidaten er forventet å bidra til forskningsgruppens overordnede mål og aktiviteter.

Ønsker du mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med forskningsgruppeleder Reidar Toresen, [email protected], tlf. 911 23 090, eller se vår webside, www.hi.no. Mer informasjon om EAF-Nansenprogrammet finnes på denne siden.

For å kunne vurderes må søknader inneholde:

 • Dokumentasjon på oppnåelse av doktorgrad.

 • Vitnemål fra universitetsutdanning (inkludert beskrivelse av karakterskala for ikke-nordiske søkere).
 • Navn og kontaktinformasjon til minst to referansepersoner.
 • Publikasjonsliste.

Havforskningsinstituttet er en IA-virksomhet som er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Søknad med CV, attester og vitnemål (inkludert beskrivelse av karakterskala for ikke-nordiske søkere) og fullstendig publikasjonsliste sendes via link på denne siden.

Søknadsfrist: 31. desember

Søk på stillingen