Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Forskere – innen automatisk beslutningstaking, kontrollsystem, maskinlæring og maskinsyn for ubemannede båter

Søknadsfrist: 11.11.2019

Vil du være med å utvikle fremtidens autonome mineryddingsfartøy for Sjøforsvaret?

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Den teknologiske utviklingen gjør at ubemannede systemer blir stadig mer selvstendige og kan utføre mer komplekse oppgaver. FFI har i en årrekke arbeidet med anvendt forskning og utvikling av ubemannede systemer for neste generasjon maritim minerydding. Vi ønsker å videreutvikle FFIs kompetanse innen flere kjerneteknologier for de ubemannede båtene som blir benyttet i denne anvendelsen. Arbeidsted er Horten.

Vi søker forskere innen autonomi med mulig arbeidsfelt innen ett eller flere av underområdene automatisk beslutningstaking, kontrollsystem, maskinlæring og maskinsyn for ubemannede båter.

Arbeidsoppgavene vil blant annet være å utvikle metoder for automatisk oppførsel og beslutningstaking, samt innen automatisk prosessering og tolkning av data/bilder fra ulike sensorer. Dette skal sette ubemannede farkoster i stand til å løse oppgaver og forstå og tilpasse seg sine omgivelser, og dermed operere mest mulig uavhengig av en operatør.

Stillingen blir en del av et tverrfaglig team som utvikler teknologi for neste generasjon maritim minemottiltakssystem i Forsvaret.

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning med gode resultater fra universitet eller høgskole på master- eller doktorgradsnivå eller tilsvarende innen robotikk, kybernetikk, informatikk, fysikk, eller andre relevante fagfelt. Nyutdannede oppfordres til å søke.

Vi søker en allsidig, faglig nysgjerrig og løsningsorientert medarbeider. Stillingen som forsker krever evne til nytenkning, vilje til faglig utvikling og ønske om å jobbe både teoretisk og praktisk med anvendt forskning. En stor del av arbeidet vil være av praktisk art, med tester og sjøprøver for å få teknologien ut på våre ubemannede båter.

Gode programmeringskunnskaper er en forutsetning. Kunnskap om, og erfaring med C++ er en fordel, men ikke ett krav. Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du har evne til å arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CVen eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav.

Les mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, eget bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

  • Forskningsleder Morten Nakjem tlf. 33 03 38 39 / 995 13 519 eller
  • Sjefingeniør Jarle Sandrib tlf. 33 03 39 66 / 452 23 591

Søknad merket ref. nr. 2019/02082, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, og attester fra arbeidserfaring, sendes innen 11. november 2019.

Referansenr: 2019/02082

Søk på stillingen


Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no