Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Vi søker forskere innen operasjonsanalyse

Søknadsfrist: 26.05.2019

Vil du jobbe med å analysere Forsvarets langsiktige utvikling?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) søker forskere innen fagområdet operasjonsanalyse.

Hovedoppgaven er å bidra med helhetlige og strukturerte analyser av Forsvarets styrkestruktur, operasjoner og langsiktige utvikling. Analysene er en viktig del av grunnlaget for FFIs rolle som strategisk rådgiver for Forsvarets politiske og militære ledelse.

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Arbeidet er utfordrende og variert, og har hovedvekt innen kvantitative analyser.

Aktuelle arbeidsoppgaver omfatter:

  • scenarioutvikling og scenariobaserte analyser
  • utvikling og bruk av modellerings- og simuleringsverktøy
  • analyser til støtte for Forsvarets operasjoner
  • gjennomføring av produktivitets- og effektivitetsstudier
  • vurdere konsekvenser av endringer i Forsvarets personell- og kompetansesammensetning

Arbeidet er organisert i prosjekter, med utstrakt samarbeid på tvers av avdelinger og fagmiljøer. Prosjektene er bredt sammensatt med medarbeidere som har bakgrunn innenfor realfag, sikkerhetspolitikk og økonomi, samt offiserer. Etter hvert vil det også kunne være aktuelt med prosjektlederoppgaver.

Nødvendige kvalifikasjoner er realfaglig utdanning med gode resultater fra universitet/høgskole på master-/doktorgradsnivå.

Vi stiller høye krav til faglige kunnskaper og søker deg som er faglig nysgjerrig og løsningsorientert. Det er viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ.

Vi ser etter en kandidat som raskt kan sette seg inn i nye problemstillinger, som har interesse for kvantitative analyser og som evner å bruke metoder fra fagområder som for eksempel matematikk, statistikk, programmering, simulering og modellering til problemstrukturering og analyse.

Du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Vårt arbeidsspråk er norsk.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn eller behov for fysisk tilrettelegging. Nyutdannede oppfordres til å søke. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen.

Her kan du lese mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg:

  • Forskningsleder Alf Christian Hennum tlf. 63 80 77 14 / 416 98 773 eller
  • Forskningsleder Mona Guttelvik, tlf. 63 80 75 59 / 411 47 987

Søknad merket ref. nr. 2019/01058, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante til stillingen, sendes elektronisk innen 26. mai 2019.

Referansenr: 2019/01058

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no