Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Vi søker forsker med kjemibakgrunn

Søknadsfrist: 05.05.2019

Bli kjent med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) utvikler ny teknologi i nært samarbeid med forsvarsindustrien, forskningsinstitutter og universiteter. Dette gjelder blant annet utvikling av energetiske komposisjoner for rakettmotorer, høyeksplosiver for forsvarssystemer, aluminotermiske reaksjonsblandinger for bruk i olje- og gassindustrien og varmebestandige materialer for missilkomponenter og romfart.

Arbeidet spenner over et stort fagområde, fra teoretiske beregninger til fremstilling, karakterisering og testing av nye materialer.

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vi søker nå forsker(e) med kjemibakgrunn, som skal gjøre forsknings- og utviklingsarbeid innen energetiske materialer og materialteknologi.

Oppgaver og områder som kan inngå i arbeidet:

 • syntese og analyse av ingredienser i eksplosiv- og kruttkomposisjoner
 • formulering og karakterisering av energetiske komposisjoner
 • fremstilling og utprøving av aluminotermiske reaksjonsblandinger
 • tillagning og utprøving av organiske eller uorganiske materialer for bruk under svært krevende forhold med hensyn på trykk og temperatur
 • utføring av reologiske, termiske og spektroskopiske analyser
 • utarbeiding av faglige publikasjoner og foredrag
 • faglig rådgivning til myndighetsorganer
 • deltagelse i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter
 • veiledning av studenter

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning fra universitet/høyskole på master-/doktorgradsnivå innen organisk/uorganisk kjemi og/eller materialteknologi. Kunnskap innen organisk/uorganisk syntesearbeid er påkrevd. Kjennskap til energetiske materialer, polymerkjemi eller overflatekjemi er en fordel, men ingen nødvendighet. Nyutdannede oppfordres til å søke.

Vi søker deg som har en genuin interesse for forskning og utvikling med praktiske applikasjoner. Du må ha gode akademiske resultater, være i stand til å arbeide praktisk og kunne kommunisere godt med personer fra industri, universiteter, forskningsinstitutter og myndigheter. Vi legger vekt på tverrfaglig tilnærming og personlig egnethet. Du må ha gode samarbeidsegenskaper og ha evne til å etablere og drive forskningsarbeid på eget initiativ.

Vi krever god skriftlig og muntlig formulerings- og formidlingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. De som søker denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen.

Her kan du lese mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

 • Erik Unneberg, tlf. 63 80 75 65 / 986 75 972 eller
 • Tor Erik Kristensen, tlf. 63 80 75 98

Søknad merket ref. nr. 2019/00806, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante til stillingen, sendes elektronisk innen 5. mai 2019.

Søk på stillingen