Stilling:

Forsker sårbarhetsanalyse og mobilsikkerhet

Søknadsfrist: 21. oktober 2018

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Har du lyst til å forske på og eksperimentere med ny teknologi og sikkerhet i programvare og operativsystemer? Er du interessert i hvordan operativsystemer som Windows, Linux, Android og iOS virker? Vil du fylle arbeidsdagen din med teknologiske dypdykk?

Vi er et aktivt, kreativt og sosialt miljø, som analyserer sårbarheter og trusler i dagens og morgendagens teknologi. FFI har arbeidet med slike problemstillinger i lengre tid og har et solid forskningsmiljø innen mobilsikkerhet og sårbarhetsanalyse.

Vi søker forskere med interesse for ett eller flere fagområder:

  • Sikkerhetsmekanismer i programvare og operativsystemer
  • Sikkerhet i moderne mobiltelefoner
  • Sårbarhetsanalyse av programvare

Du er nysgjerrig og motivert for å sette deg inn i nye områder. I tillegg er du analytisk og liker praktiske utfordringer. I det daglige arbeider vi med reverse engineering, sårbarhetsanalyse av programvare og skadevareanalyse. Interesse for Forsvaret og sikkerhet på alle nivåer er også ønskelig.

Vi kan tilby utfordrende og morsomme oppgaver i et tverrfaglig miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag og andre sosiale tilbud. Det er meget gode muligheter for kompetanseutvikling.

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater fra universitet eller høgskole på master- eller doktorgradsnivå innen datasikkerhet, informatikk, datateknologi, matematikk, kybernetikk eller andre relevante fagområder. Du må ha gode samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne på både norsk og engelsk. Vårt arbeidsspråk er norsk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke – uten hensyn til alder, kjønn eller bakgrunn. Nyutdannede oppfordres til å søke. De som søker jobb hos oss, må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det som er nødvendig for stillingen og oppgavene.

Les hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi tilbyr utfordrende og allsidige oppgaver i et tverrfaglig miljø. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen ved FFI følger statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det blir trukket to prosent til innskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

  • Forskningsleder Ronny Windvik, tlf. 63 80 72 96/ 92 61 73 48, eller
  • Tormod Sivertsen, tlf. 63 80 72 20

Send søknad merket ref. nr. 2018/01856, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående skole, høyere utdanning og praksis, sendes elektronisk fra www.ffi.no innen 21. oktober 2018.

Referansenr: 2018/01856

Send søknad