Stilling:

Forsker innen sikkerhet i datasystemer

Søknadsfrist: 20. januar 2019

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Er du interessert i reverse engineering, sårbarhetsanalyse eller skadevare?

Lurer du på hvordan Wannacry spredte seg over hele verden, hvordan Windows forsvarer kjernen sin, eller om iOS er sikrere enn Android?

På Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er det et aktivt, sosialt og kreativt miljø med dyp kunnskap innen informasjonssikkerhet og teknologi. Vi søker nå deg med utdannelse innen informatikk, matematikk, kybernetikk, fysikk eller andre relevante fagområder til en spennende jobb innen sikkerhet i moderne datasystemer.

Som forsker får du til daglig bryne deg på allsidige og kreative problemstillinger innen analyse av skadevare og operativsystemer for datamaskiner og mobiler. Dette innebærer teknologiske dypdykk, reversering av kompilert kode og sårbarhetsanalyse av programvare.

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater fra universitet eller høgskole på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå innen de relevante fagområdene. Vi ser etter deg som liker å lære om ny teknologi, har motivasjon for anvendt forskning, har analytiske evner og har gode evner til nytenking i problemløsning. Du må ha gode samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Interesse for Forsvaret og sikkerhet på alle nivåer er også ønskelig.

Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne på både norsk og engelsk. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag og andre sosiale tilbud. Det er meget gode muligheter for kompetanseutvikling.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som ansettes kan ikke inneha annet statsborgerskap enn norsk, må kunne sikkerhetsklareres for Strengt Hemmelig og kunne autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen.

Les hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til:

Søknad merket ref. nr. 2019/02477, med vedlagte kopier av vitnemål (fra videregående og høyere utdanning) og attester, sendes elektronisk fra www.ffi.no innen 20. januar 2019.

Referansenr: 2018/02477

Send søknad