Stilling:

Forsker innen maskinlæring

Søknadsfrist: 13. januar 2019

Kunstig intelligens for automatisert bildetolkning

Vil du jobbe med kunstig intelligens for automatisert bildetolkning?

Vi søker to forskere til å jobbe med maskinlæring for automatisert analyse/tolkning av bildedata. Vi jobber på et bredt spenn av bildetyper: bilder og video fra vanlige kameraer, multi- og hyperspektrale kameraer, radarsensorer, ladarsensorer, m.m. Vi samarbeid tett med Forsvaret og fagmiljøer internasjonalt. Du vil bli del av FFIs strategiske satsing på kunstig intelligens.

Arbeidsoppgavene er utvikling og uttesting av metodikk og programvare for automatisert analyse/tolkning av data fra ulike typer bildedannende sensorer, vitenskapelig publikasjon av arbeid, samt bidra til å ta teknologien i bruk i Forsvaret.

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning på master- eller doktorgradsnivå innenfor matematikk/statistikk, beregningsorientert fysikk eller informatikk med meget gode resultater. Erfaring med programmering er nødvendig.

Nyutdannede oppfordres til å søke.

Vi søker engasjerte og faglig nysgjerrige medarbeidere som har gode analytiske evner. Stillingen som forsker krever evne til nytenkning, driv for faglig utvikling, og ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for våre oppdragsgivere.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og på engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn.

De som søker denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres for Hemmelig.

Les hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et utfordrende og tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud.

Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut fra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

  • Forskningsleder Ingebjørg Kåsen, tlf. 63 80 79 66 / 986 49 249, eller
  • Forsker Eilif Solberg, tlf. 63 80 72 18 / 917 08 670

Søknad merket ref.nr. 2018/02471, vedlagt bekreftede kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevant for stillingen, sendes fra www.ffi.no innen 13. januar 2019.

Referansenr: 2018/02471

Send søknad