Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Forsker informasjonssystemer

Søknadsfrist: 26.05.2019

Vi søker allsidig realist til utvikling av morgendagens informasjonssystemer

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har fagmiljøer som bidrar til utvikling av morgendagens informasjonssystemer for Forsvaret. Forskerne i dette miljøet har bakgrunn innen informatikk, matematikk, kybernetikk, meteorologi, oseanografi, geografi og radarteknologi. Arbeidet skjer i skjæringsfeltet mellom geovitenskap og informatikk, men omfatter også videreforedling av sensorinformasjon til operativ bruk i Forsvaret. Sentrale prinsipper er å oppnå en sømløs utveksling av stedfestet informasjon gjennom bruk av åpne, internasjonalt anerkjente standarder, primært fra Open Geospatial Consortium.

Faggruppen har en egen utviklingsplattform for å lage webbaserte tjenester. Denne er satt sammen av moduler basert på åpen kildekode (mapserver, postGIS, openlayers), og med størst mulig bruk av åpne standarder for utveksling av geografisk informasjon. Norge Digitalt samarbeidet er selvsagt et viktig forum for oss.

En vesentlig del av gruppens oppgaver er å utvikle server og webklient for å teste og demonstrere hvordan informasjon kan settes sammen og formidles på nye måter for å løse Forsvarets behov. Her har vi et tett samarbeid med våre kontakter i Forsvaret som sikrer oss fortløpende tilbakemeldinger på de løsninger vi tar fram. En annen viktig del av våre arbeidsoppgaver er å støtte Forsvaret i prosessen med å sette i drift nye kjernetjenester for stedfestet informasjon på Forsvarets IT-infrastruktur.

Stillingen krever at du har evnen til å sette deg inn i arbeidssituasjonen til brukerne i Forsvaret. I tillegg har vi et utstrakt samarbeid med sivile institusjoner, primært Meteorologisk institutt og Kystverket. Dette omfatter vitenskapelige forskningsprosjekter, utvikling av nye tjenester og praktisk problemløsning, samt støtte til beslutnings­prosesser innad i Forsvaret.

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning med gode resultater fra universitet eller høgskole på master- eller doktorgradsnivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Du må ha gode IT-kunnskaper og programmeringserfaring, eksempelvis innen følgende områder: PHP, C#, SQL, Python, TCP, UDP, http, PostGIS og MapServer.

Vi søker en allsidig, faglig nysgjerrig og løsningsorientert medarbeider som har analytiske evner. Du er en person med godt humør, er kreativ og finner gode løsninger på IT-tekniske problemer. Du ønsker raskt å implementere disse og få tilbakemelding fra brukerne i Forsvaret.

Både innad på FFI og hos våre samarbeidspartnere vil du delta i forskning og utvikling av nye tjenester. Derfor er er det viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Erfaring med å skrive vitenskapelige publikasjoner vil telle positivt.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn eller behov for fysisk tilrettelegging. Nyutdannede oppfordres til å søke. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen.

Her kan du lese mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

  • Pprosjektleder Atle Ommundsen, tlf. 918 64 961

Søknad merket ref. nr. 2019/01013, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante til stillingen, sendes elektronisk innen 26. mai 2019.

Referansenr: 2019/01013

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no