Stilling:

Forsker elektrokjemi og batteriteknologi

Søknadsfrist: 3. mars 2019

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vil du jobbe med batteriteknologi?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) søker nå en forsker som har kompetanse innen elektrokjemi og batteriteknologi.

Forsvaret har mange systemer som bruker batterier, og det er forventet at behovet for store batterisystemer vil øke, spesielt innen maritim sektor. I tillegg produserer Forsvaret også batterier til eget behov. Det er derfor viktig at FFI har god kompetanse innen ulike typer relevante batteriteknologier og metoder for å kvalifisere disse. Vi ønsker nå å styrke forskningsmiljøet ytterligere.

Aktuelle arbeidsoppgaver som inngår i stillingen vil være:

  • Kvalifisering av ulike batterier for anvendelse i Forsvaret, spesielt innen maritim sektor
  • Utføre og videreutvikle laboratorietester som benyttes i batteriproduksjonen
  • Planlegging og gjennomføring av destruktive batteriforsøk
  • Undervisning i relevant batteriteknologi for personell i Forsvaret

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning innen elektrokjemi og batteriteknologi med gode resultater på master- eller bachelornivå. Spesielt søker vi en medarbeider som har brukt elektrokjemiske målemetoder for å karakterisere halvcellereaksjoner. I tillegg er det en fordel med innsikt i ulike metoder for identifisering av faste stoffer slik som for eksempel SEM EDS og ICP. Det er viktig at du har interesse for og trives med praktisk laboratoriearbeid. Det kreves evne til planlegging av forsøk og god kjennskap til instrumentering, styring, kontroll og datainnsamling.

Oppgavene inngår i den pågående forskningsaktiviteten ved FFI og i samarbeid med andre forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt. I tillegg vil du være en del av produksjonsteamet for batteriproduksjonen til Forsvaret. Det er viktig at du har gode samarbeidsevner samtidig som du er i stand til å jobbe selvstendig.

Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk. Arbeidsplassen vil være både på Kjeller og i Horten.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn - også nyutdannede. FFI ønsker flere kvinner i denne type stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen. Det kreves norsk statsborgerskap.

Lurer du på hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert? Det kan du lese mer om her.

Vi kan tilby en stilling med stor faglig bredde i et tverrfaglig miljø med varierte arbeidsoppgaver. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftshelsetjeneste, eget bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Stillingens lønn beregnes etter FFIs lønnssystem ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

  • Sjefsforsker Sissel Forseth, tlf. 907 85 531

Søknad merket ref. nr. 19/00205, vedlagt bekreftede kopier av vitnemål og attester, sendes elektronisk innen 3. mars 2019.

Referansenr: 2019/00205

Send søknad

Hjemmeside: www.ffi.no