Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Forsker – modellering og simulering av missil- og radarsystemer

Søknadsfrist: 26.05.2019

Vil du jobbe med modellering og simulering av våpen- og sensorsystemer for maritimt luftvern?

Vi søker deg med utdanning innen matematikk, fysikk, informatikk eller andre relevante fagområder til en spennende jobb innen utvikling av simuleringsmodeller for dagens og fremtidens maritime våpen- og sensorsystemer, som inkluderer missiler og radar.

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) støtter Sjøforsvaret i arbeidet med best mulig utnyttelse av maritime våpen- og sensorsystemer. Du vil bli en del av et team som evaluerer både dagens systemer om bord på fregattene i Fridtjof Nansen-klassen, og vurderer fremtidige konsepter for å kunne møte morgendagens trusler.

Vi ønsker å styrke kompetansen innen modellering og simulering i vår forskergruppe, og dine arbeidsoppgaver vil innebære:

  • Videreutvikling av eksisterende simuleringsmodeller. Verktøy og programmeringsspråk som vi bruker inkluderer C#, C++, Matlab og SQL.
  • Utvikling av nye modeller for aktuelle systemer og delsystemer
  • Bidrag til utvikling av et større rammeverk av simuleringsmodeller der ulike typer plattformer og sensorsystemer, samt kommunikasjon mellom disse, modelleres
  • Deltakelse på tokt for datainnsamling
  • Analyser av simulerte og virkelige data
  • Støtte til planlegging og gjennomføring av tester
  • Deltakelse i internasjonale fora

Arbeidsstedet er Kjeller.

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater innen de relevante fagområdene, på master- eller doktorgradsnivå. Oppgavene forutsetter gode ferdigheter innen informatikk og interesse for dette fagområdet.

Vi søker en allsidig, faglig nysgjerrig og løsningsorientert medarbeider som har gode analytiske evner. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Du må være motivert for å arbeide med anvendt forskning og levere resultater i tett dialog med våre oppdragsgivere.

Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

Nyutdannede oppfordres spesielt til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen. For denne stillingen er det nødvendig å ha kun norsk statsborgerskap.

Les hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et utfordrende og tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter og spennende oppgaver. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, avtale med treningssenter, bedriftsidrettslag og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til Guro Kahrs Rognsvåg, tlf. 63 80 77 88 / 909 82 038, eller Petter Callin, tlf. 63 80 70 89 / 402 41 978.

Send søknad merket referansenummer 2019/01059, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, elektronisk innen 26. mai 2019.

Referansenr: 2019/01059

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no