Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Forsker - anvendt fluidmekanikk

Søknadsfrist: 21.05.2019

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi.

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

FFI har et av Norges ledende fagmiljøer innen beregningsorientert mekanikk og arbeider med et bredt spekter av oppgaver – fra FoU-studier til teknologiske anvendelser relevant for Forsvaret og det sivile samfunn. Dette inkluderer fagfelter som aerodynamikk, hydrodynamikk, akustikk, faststoffmekanikk, detonasjoner og spredningsmodellering. Anvendelsene er blant annet fly, undervannsfarkoster, sonarsystemer og militære kjøretøyer, samt beskyttelse av samfunnet gjennom studier av spredning av trusselsstoffer. Vi har nå behov for å ansette en forsker i vårt forskningsprogram, Strømning og materialer.

Du blir en del av et spennende forskningsmiljø med bakgrunn innen fysikk, mekanikk, informatikk og anvendt og numerisk matematikk.

Arbeidet består av å bidra inn i gruppens forskningsaktiviteter og anvendte oppdrag innen simulering og modellering av strømninger og materialer. Arbeidet vil blant annet bestå av å videreutvikle FFIs beregningskapabilitet innen kompressibel strømning og fluid-struktur-interaksjon (FSI), samt å gjøre avanserte simuleringer og analyse av komplekse fluiddynamiske problemstillinger.

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater fra universitet eller høgskole på doktorgradsnivå, eller tilsvarende relevant arbeidserfaring, med faglig bakgrunn innen beregningsorientert fluidmekanikk og kompressibel strømning, samt kompetanse innen flere av områdene fysikk, termodynamikk, faststoffmekanikk og programmering.

Vi søker en allsidig, faglig nysgjerrig og løsnings- og resultatorientert medarbeider, gjerne med ambisjoner om å lede og etablere forskningsprosjekter og tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.

Stillingen som forsker krever evne til nytenkning og strategisk tenkning, vilje til faglig utvikling og ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for Forsvaret og samfunnet for øvrig (og andre oppdragsgivere). Søkeren må kunne påregne deltakelse i nasjonale og internasjonale fora, etablering av tverrfaglig samarbeid internt og eksternt, utforming av søknader og deltakelse i NFR og EU-prosjekter, bidra til å opprettholde og utvikle høy FoU-kvalitet ved FFI, samt å formidle oppnådde resultater på en god og forståelig måte. Kandidaten må være fleksibel i utførelse av arbeidsoppgaver da vi jobber med et bredt spekter av anvendelser.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og systematisk, utøve nøyaktighet og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk (må dokumenteres).

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn eller behov for fysisk tilrettelegging. Nyutdannede oppfordres til å søke. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen.

Her kan du lese mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

  • Forskningsleder Anders Helgeland, tlf. 63 80 76 77 / 477 53 229

Søknad merket ref. nr. 2019/01014, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante til stillingen, sendes elektronisk innen 21. mai 2019.

Referansenr: 2019/01014

Søk på stillingen


Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no