LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT

Medarbeider - navigasjon

Søknadsfrist: 07.11.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har over 770 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Robotiseringen kommer, og robotene har en stor utfordring. Kan du hjelpe dem?

På FFI er vi svært langt framme internasjonalt innen forskning og utvikling for autonome systemer, og har sammen med norsk industri blant annet utviklet en verdensledende autonom undervannsfarkost (AUV), kalt HUGIN. Det er helt sentralt for en autonom farkost å vite hvor den er og hvilken retning den har. Denne kunnskapen er ofte kritisk for at farkosten skal fungere som tiltenkt. Å estimere egen posisjon og retning er det vi definerer som navigasjon.

I mange miljøer er ikke GPS tilgjengelig. Dette kan være under vann eller innendørs. GPS gir heller ikke uten videre retningen til farkosten, og magnetkompass er upresise. Dermed er det behov for å bruke en rekke ulike sensorer for å lage navigasjonsløsningen, for eksempel kameraer, gyroskoper, lasere og akustiske sensorer. Avanserte teknikker som etterligner hvordan dyr og mennesker navigerer er også nødvendig. På HUGIN har vi for eksempel utviklet en metode, terrengnavigasjon, som gjør at farkosten skjønner hvor den er ut i fra et kart.

Navigasjon har et vidt spekter av anvendelser, både på ubemannede og bemannede kjøretøy og farkoster. Et treghetsnavigasjonssystem i verdensklasse er vesentlig for AUV-en HUGIN. Navigasjon er en sentral komponent i augmented reality-systemer, som både må vite hvor brukeren er og hvilken retning han eller hun ser. Selvkjørende biler, båter og fly bruker navigasjon til å finne trygge ruter og farleder. Ettersom robotiseringen skrider frem, og sensorteknologien gjør avanserte sensorer mindre og billigere, vil forskning innen navigasjon bli et stadig viktigere felt.

Vi ser nå etter deg som ønsker å bli en del av en ambisiøs gruppe i forskningsfronten innen navigasjon, som sammen utvikler og leverer fremragende resultater. Vi er en gjeng som er kjent for å ha et meget godt arbeidsmiljø, og som jobber med hele spekteret fra grunnleggende forskning til eksperimentering i felt. Du får jobbe med å utvikle ny og publiserbar teori, og vil være med å se hvordan teorien fungerer i praksis.

Du har minimum mastergrad innen kybernetikk, informatikk eller andre realfaglige retninger, med gode resultater. Det vil være en fordel om du har kjennskap til programmering i Matlab, Python eller tilsvarende, samt til treghetsnavigasjon og/eller GNSS. Noe kjennskap til autonome systemer skader heller ikke – men vi skal selvfølgelig sørge for å gi deg den opplæringen du trenger.

Som person er du selvgående, har analytiske evner og trives godt når du kan bryne deg på ukjente problemstillinger. Du har en faglig drive og er opptatt av å utvikle deg. Du er åpen og nysgjerrig, og blir inspirert av å jobbe i tverrfaglige team.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne på både norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. Nyutdannede oppfordres også til å søke.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter og andre sosiale tilbud.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnen på FFI følger statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til seniorforsker Kjetil Bergh Ånonsen, tlf. 97 14 87 45, sjefsforsker Kenneth Gade, tlf. 40 04 19 73, eller forskningsleder Martin Syre Wiig, tlf. 45 61 69 08.

Send elektronisk søknad, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra relevant arbeidserfaring, innen 7. november 2021. Ref.nr. er 2021/02069.

Referansenr: 2021/02069

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS