Folkehelseinstituttet har ledig en 100 % fast stilling:

Seniorrådgiver - ref.nr. 1986 HT

Søknadsfrist: 22.09.2019

Vil du jobbe med oppsummert forskning knyttet til diagnostikk og persontilpasset medisin?

Vi har ledig en 100 % fast stilling som seniorrådgiver, i klynge for vurdering av tiltak, i område for helsetjenester.

Det kan være aktuelt med redusert stillingsprosent dersom man ønsker å kombinere stilling i helsetjenesten/UH-sektor med denne stillingen.

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.

Folkehelseinstituttet er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, "hull i CVen", etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Vi ønsker søkere som har kompetanse innen oppsummering av forskning. Personen som tilsettes skal bidra til produksjon av metodevurderinger og kunnskapsoppsummeringer særlig knyttet til diagnostikk og persontilpasset medisin som er felter med betydelig økt fokus.

Arbeidsformen i området er tverrfaglige team. Det er høye krav til produktivitet i stillingen.

Område for helsetjenester er ett av fire områder i Folkehelseinstituttet. Fire avdelinger i området jobber spesifikt med vurdering av tiltak, og utgjør sammen klynge for vurdering av tiltak. Innen feltet vurdering av tiltak bidrar området med metodevurderinger («health technology assessments») av nye tiltak som er aktuelle for innføring i spesialisthelsetjenesten, der både sikkerhet, effekt, kostnader og andre forhold blir vurdert, slik som etiske og juridiske aspekter, samt organisasjonsmessige konsekvenser. Målgruppene er beslutningstakere og andre aktører i forvaltningen, helse- og omsorgstjenesten og velferdssektorene – inkludert helsepersonell og pasienter. Området bidrar også med kunnskapsoppsummeringer om effekten av tiltak i helse-, omsorgs- og velferdssektorene, samt oppsummeringer av forskning om blant annet diagnose og prognose ved ulike helsetilstander. Området samarbeider med en rekke sentrale aktører i Norge og internasjonalt. Området er organisert med en arbeidsform der oppgaveløsningen foregår i lag. Ansatte kan søke om deltakelse i ulike lag på tvers av området, og ansattes fagutvikling skjer gjennom deltakelse i temanettverk og lag. En viktig del av arbeidet i lagene skjer i samarbeid med eksterne fageksperter og brukere på de aktuelle områdene. Det legges også stor vekt på god dialog med oppdragsgiver i de enkelte prosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide metodevurderinger og kunnskapsoppsummeringer, dvs. kunnskapsbasert beslutningsstøtte som systematisk vurderer forskning om effekt og sikkerhet av tiltak i helsetjenesten
 • Bidra i utarbeidelsen av andre produkter som understøtter beslutningsprosesser i helsetjenesten
 • Gi støtte til oppdragsgivere i spørsmål om forskning og utviklingsarbeid
 • Dialog med oppdragsgivere og fageksperter
 • Dialog med produsenter og ev. andre aktører som leverer dokumentasjon til metodevurderinger
 • Gjerne bidra til metodeutvikling i arbeidet med metodevurderinger innenfor feltet diagnostiske metoder og persontilpasset medisin
 • Ved behov vil man måtte påregne andre relevante arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk/helsefaglig, naturvitenskapelig eller annen relevant utdanning på minimum mastergradsnivå, gjerne doktorgrad
 • Erfaring med utarbeiding av systematiske kunnskapsoppsummeringer eller metodevurderinger er en fordel, herunder erfaring med effektstudier og kritisk vurdering av slik forskning
 • Erfaring og kjennskap til persontilpasset medisin og diagnostiske metoder
 • Erfaring med prosjektarbeid/ledelse og tverrfaglig samarbeid er en fordel
 • Forskningskompetanse er en fordel
 • Erfaring med undervisning og/eller formidling er en fordel
 • Kjennskap til og erfaring fra utøvende helse-, omsorgs- og velferdstjeneste er en fordel
 • Kjennskap til saksbehandling i offentlig forvaltning er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og å ta ansvar
 • Initiativrik og pålitelig
 • Gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Effektiv og strukturert
 • Evne til å levere i henhold til tidsfrister

Vi tilbyr

 • En attraktiv, utviklende og allsidig jobb i et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Engasjerte kollegaer og dialog med eksterne samarbeidspartner
 • Stor grad av selvstendighet og mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Stilling som seniorrådgiver, og lønn etter avtale iht. statens regulativ
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger

Webcruiter-ID: 4118629462

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon: