Stilling:

Ledig fast stilling som forsker - Barns helse og utvikling

Søknadsfrist: 30.09.2018

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, forskning og helseanalyse, risiko- og metodevurderinger, råd, tjenester, kommunikasjon og infrastruktur for kunnskap. Infrastruktur for kunnskap omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet.

Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.Folkehelseinstituttet er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Innen fagområdet Psykisk Helse, ved Avdeling for barns helse og utvikling er det ledig en fast stilling som forsker. Vi søker en forsker med god faglig og metodisk kompetanse innen evalueringsforskning. Den rette personen må ha gode ferdigheter i kvantitativ forskningsmetodikk og analyse, samt god skriftlig fremstillingsevne både på engelsk og norsk. Vi søker en dyktig, kreativ og engasjert person med gode samarbeidsevner.

Den nye stillingen er ledd i Folkehelseinstituttets satsing på barn og unges psykiske helse, familier og evaluering av tiltak. Den som tilsettes skal i første omgang lede et prosjekt om evaluering av effekten av International Child Development Program (ICDP) som er et foreldrestøttende, universelt tiltak. Evalueringen gjennomføres etter randomisert kontrollert design og datainnsamlingen er godt i gang. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir). Forskeren vil inngå i samarbeid med en forskergruppe i avdelingen som arbeider med problemstillinger rundt barn og familier.

Den som ansettes vil også knyttes til et nyopprettet senter for forskningsbasert evaluering av folkehelsetiltak som er etablert på tvers av avdelinger. Senteret skal drive egen forskningsaktivitet, bistå og veilede kommuner i deres evaluering av tiltak, samt drive formidling, kunnskapsoppbygging og etablere nettverk.

Psykisk helse er et av Folkehelseinstituttets satsingsområder og vi har et av landets største fagmiljø på temaet, med over 100 medarbeidere som driver forskning, helseanalyser og rådgivning. Vi deltar i en rekke internasjonale forskningsprosjekter og er nasjonalt ledende innen forskning på årsaker til psykiske lidelser. Det er utstrakt samarbeid mellom faggruppene ved Folkehelseinstituttet for å utnytte datatilgangen i populasjonsbaserte kohorter og helseregistre.

Avdeling for barns helse og utvikling har om lag 30 medarbeidere og driver flere store prosjekter med fokus på tidlige kjennetegn, forløp av- og risiko- og beskyttelsesfaktorer for utviklingsforstyrrelser og psykiske vansker blant barn og unge. Avdelingen har mye samarbeid med andre avdelinger ved FHI og med eksterne samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsoppgaver

 • Lede eller bistå i prosjekter om tiltaksevaluering
 • Bidra i FHIs arbeid for og med kommuner i prosjekter om evaluering av tiltak
 • Publisere forskingsartikler i internasjonale tidsskrift
 • Bidra aktivt til å sikre ekstern finansiering
 • Samarbeide med senter for evaluering av folkehelsetiltak og andre forskere ved instituttet
 • Delta i avdelingens aktiviteter og utviklingsoppgaver
 • Lede gjennomføringen av evalueringsprosjektet om ICDP
 • Utarbeide en rapport på norsk om evalueringen

Kvalifikasjoner

 • Relevant fagbakgrunn og doktorgrad innenfor psykologi, samfunnsfag, medisin eller annet relevant fagfelt
 • God kompetanse innen kvantitativ forskningsmetodikk og forskingsdesign
 • Erfaring med helsefaglig forskning og/eller relevant forskning på effekt av tiltak
 • Erfaring fra prosjektledelse og prosjektstyring
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på både norsk og engelsk
 • Erfaring med publisering i internasjonale vitenskapelige tidsskrift
 • Kompetanse på barn og unges psykiske helse, familier, samt forebyggende og helsefremmende tiltak er en fordel
 • Personlig egnethet tillegges avgjørende betydning

Utdanningsretning

 • Forskning

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad

Personlige egenskaper

 • Jobbe resultatorientert og målrettet, med stor gjennomføringsevne
 • Er motivert og engasjert og kan arbeide selvstendig og systematisk
 • Har gode evner til samarbeid

Vi tilbyr

 • En interessant jobb innen et spennende fagfelt, med gode muligheter for faglig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver i et entusiastisk, solid og tverrfaglig fagmiljø
 • Stilling som forsker (kode 1109, 1110 eller 1183 avhengig av kvalifikasjoner) med lønn etter avtale i hht. statens regulativ
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Ref. nr.: 1849 PF

Hjemmeside: www.fhi.no

Kontakt: Heidi Aase (Avdelingsdirektør)

Telefon: (+47) 21078344

Søk på stillingen